• Svenska

Om utlandet Tyskland

Information om coronaviruset

Karantänsbestämmelser i Tyskland - gäller resande från riskområden

Sedan den 8 november måste alla resande från ett riskområde anmäla sig digitalt före inresan i Tyskland. Anmälan är inte nödvändig vid direkta transitresor genom Tyskland. Se information om detta från tyska inrikesministeriet. Anmälan sker via länken www.einreiseanmeldung.de

Sedan den 15 november klassificeras hela Sverige som riskområde av det tyska Robert-Koch-Institutet.

Robert-Koch-Institutet publicerar regelbundet en lista över de länder och regioner som klassificeras som riskområden. 

Personer som någon gång de senaste tio dagarna uppehållit sig i ett riskområde omfattas av karantänsbestämmelserna i de tyska förbundsländerna.

Från den 9 november har nya karantänsbestämmelser trätt i kraft i de flesta tyska förbundsländer. De nya bestämmelserna innebär bla:

 • Tio dagars karantän för resande från riskområden.
 • Obligatorisk anmälan hos hälsomyndigheterna.
 • Karantänen kan hävas vid ett negativt test.
 • Testet kan genomföras först fem dagar efter inresan. (Test som genomförts innan avresan gäller därmed inte längre). 

Personer som reser från ett riskområde till Tyskland för att besöka nära släktingar under högst 72 timmar är i regeln undantagna från karantänsplikten. Detta gäller i de flesta förbundsländer även för resor i andra riktningen, dvs. om man reser till ett riskområde för att besöka nära släktingar där under högst 72 timmar kan man vara undantagen från karantänsplikten vid återkomsten till Tyskland.

Bestämmelserna varierar dock mellan de olika förbundsländerna. Därför uppmanas resande att informera sig om de regionala bestämmelserna: Baden-Würtemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

För mer information om vilka krav som gäller vid inresor från riskområden hänvisas till Bundesministerium für Gesundheit.

Direkta transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan karantän vid ankomsten till Tyskland. Men eftersom karantänsbestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna bör resande informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

För resande som uppehållit sig i ett riskområde är det möjligt att resa direkt genom Tyskland (utan uppehåll) till ett annat land. Övernattningar är i regel inte möjliga utan att karantänsbestämmelserna träder i kraft. Resande som planerar att göra ett stopp under resan bör undersöka hur bestämmelserna ser ut i det aktuella förbundslandet.

Resor mellan Sverige och Tyskland

Den 14 juli beslutade UD att häva den tidigare svenska avrådan från icke nödvändiga resor till Tyskland.

Sedan den 15 november avråder Tyskland från icke nödvändiga resor till hela Sverige.

Den 15 juni avskaffades kontrollerna vid Tysklands landgränser helt. Därmed är resor till Tyskland och också genom Tyskland till ett annat europeiskt land möjliga.

Vid inresor med flyg till Tyskland från ett land utanför EU/Schengen äger gränskontroller rum. Hemresor till Sverige via Tyskland från ett är land utanför EU/Schengen är möjliga, även landvägen. Det är alltså möjligt att lämna flygplatsen för tex. en fortsatt resa hem med bil eller tåg.

För frågor om de olika  förbundsländernas bestämmelser hänvisas till respektive förbundsland.

Sedan den 2 november tillåts inte övernattningar vid turistresor i Tyskland. Övernattningar tillåts endast vid enbart vid nödvändiga resor, tex. vid nödvändiga tjänsteresor. Resande uppmanas kontakta hotellen direkt för frågor kring detta och för att försäkra sig om att man verkligen kommer att kunna tas emot där. Vid övernattningar träder i regel karantänsbestämmelserna i kraft.

En översikt över de regionala bestämmelserna finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser.

Tillfälligt inreseförbud till Sverige – resor från Tyskland berörs inte

Sedan den 19 mars råder råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU-länder samt Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. Dessutom får i nuläget personer som är bosatta i tio angivna länder utanför EU resa in i Sverige. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts efter rekommendation från kommissionen och gäller nu till och med den 22 december 2020.

Restriktioner i Tyskland för minskad smittspridning               

Enligt den senaste överenskommelsen mellan regeringen och förbundsländerna gäller i grunden bla. följande inskränkningar i Tyskland:

 • Mun- och nässkydd skall bäras allt vid resor med kollektivtrafik, vid inköp i butiker samt vid besök på inrättningar som är allmänt tillgängliga eller tar emot kunder. Kravet på mun- och nässkydd gäller även på starkt frekventerade platser utomhus, utanför butiker och på parkeringsplatser.
 • Privat får högst fem personer, från högst två olika hushåll, träffas (barn under 14 år är undantagna från regeln).
 • All gastronomi (restauranger, barer o.d.) hålls stängd. Leverans av mat är möjligt.
 • Nöjestillställningar, biografer, teatrar, konserter hålls stängda. 
 • Butiker är fortsatt öppna.

Bestämmelserna gäller i första steget till den 20 december 2020. Regeringen och förbundsländerna har dock beslutat  att förlänga dessa till den 10 januari 2021.

Bestämmelserna i Tyskland varierar mellan de olika förbundsländerna. För närmare information hänvisas därför till respektive förbundsland. 

Information om coronaviruset (covid-19) i Tyskland

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och Bundesministerium für Gesundheit. Robert-Koch-Institutet har en karta över den aktuella situationen i Tyskland.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

För den som befinner sig i Berlin och vill testa sig för coronaviruset finns information och adresser till testcentraler här.

Viktiga telefonnummer:

 • Patientservice (medicinsk beredskapstjänst): 116 117
 • Tyska hälsoministeriets hotline: (030) 34 64 65 100
 • Corona-hotline Berlin: (030) 9028 2828 

Kontakter och information i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.  Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Senast uppdaterad 04 dec 2020, 09.14