• Svenska

Om utlandet Tyskland

Levnadsintyg

Den 1 januari 2010 tog Pensionsmyndigheten över ansvaret för följande pensioner och pensionsrelaterade förmåner:

 • Ålderspension
 • Efterlevandepension
 • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan)
 • Särskilt bostadstillägg
 • Äldreförsörjningsstöd
 • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
 • Särskilt pensionstillägg
 • Hustrutillägg

Adress till Pensionsmyndigheten (för personer som bor utomlands):

Pensionsmyndigheten
S-839 89 Östersund
Schweden

Tel.: 0046-498-200 700
Telefontid: Måndag-torsdag kl. 08.00-18.00, fredag kl. 08.00-16.00 
Fax: 0046-10-454 34 80 
E-Mail: international@pensionsmyndigheten.se
Homepage: Pensionsmyndigheten 

Levnadsintyg
Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

 • svensk ambassad
 • svenskt konsulat
 • utländsk socialförsäkringsinstitution
 • notarius publicus
 • utländsk polismyndighet
 • utländsk registerförande befolkningsmyndighet.

Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

När du skrivit under intyget bekräftar handläggaren på den myndighet du valt att uppsöka att du är vid liv och har rätt till fortsatt pension. Därefter skickar du intyget till Pensionsmyndigheten.

Ytterligare information om levnadsintyg hittas på Pensionsmyndighetens webbplats: 
www.pensionsmyndigheten.se 


Senast uppdaterad: Januari 2018

Senast uppdaterad 18 dec 2017, 16.19