Meny

Om utlandet Tyskland

Pass och ID-kort för vuxna

Ansökan om pass och nationella ID-kort kan göras hos polisen i Sverige eller på en valfri svensk ambassad som är passmyndighet. Ansökningsavgiften är betydligt lägre vid ansökan hos polisen än vid en ambassad, se nedan.

Just nu är det högt tryck på tidsbokningen för att söka pass och nationella ID-kort. Om du får förhinder till din bokade tid är vi därför tacksamma om du avbokar så att någon annan kan boka tiden. Vänligen notera att
- blanketten ska vara färdigt ifylld när du kommer till ambassaden
- ambassaden endast tar emot ansökningar efter tidsbokning. All tidsbokning sker online.

För att söka pass eller nationellt ID-kort vid Sveriges ambassad i Berlin krävs följande:

 1. Blanketten för prövning av svenskt medborgarskap är obligatorisk för alla som söker pass och ID-kort i utlandet. Den ska vara färdigt ifylld när man kommer till ambassaden:
  Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap
 2. Beslut om att få behålla svenskt medborgarskap för personer som aldrig har bott i Sverige och har fyllt 22 år. Ytterligare information finns under rubriken "Svenskt medborgarskap":
  Svenskt medborgarskap
 3. Giltig ID-handling. Om giltig legitimation (svenskt eller tyskt pass, nationellt ID-kort eller Personalausweis eller svenskt körkort) inte kan visas upp, måste en anhörig eller vän följa med som kan intyga sökandens identitet. Intygsgivaren måste visa upp giltig legitimation.
 4. Om det giltiga passet har förlorats eller blivit stulet måste en polisanmälan visas upp.
 5. En tid måste bokas i förväg i det elektroniska tidsbokningssystemet online för en måndag, onsdag eller fredag kl. 09.00-12.00 eller måndag kl. 13.30-15.45. En bekräftelse kommer per e-post från Migrationsverket (inte ambassaden):
  Online-tidsbokning

Man måste komma personligen för att fotograferas i en speciell fotostation, lämna fingeravtryck och skriva under.

Avgift
Avgiften för att söka om pass eller nationellt ID-kort på Sveriges ambassad i Berlin är 150 EUR per resehandling och betalas direkt. Avgiften (+ 3 EUR i portoavgift för den som önskar hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat) betalas antingen med tyskt EC-kort, kreditkort eller genom förskottsbetalning till ambassadens bankkonto:

Ambassadens bankkonto:
Betalningsmottagare: Schwedische Botschaft
IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
BIC/SWIFT: COBADEFF

För den som vill hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat tillkommer en utlämningsavgift om 19 EUR som betalas kontant direkt till konsulatet vid utlämningen.

Ansökan vid polismyndighet i Sverige
Avgiften för att söka om pass och nationella ID-kort vid en polismyndighet i Sverige är 350 kronor för pass och 400 kronor för nationellt ID-kort. Den som söker i Sverige men inte kan vänta på sitt pass/ID-kort, kan be att resehandlingen sänds till ambassaden i Berlin som även kan vidarebefordra den till något av de 12 svenska honorärkonsulaten i Tyskland. Vänligen be polisen anteckna vid vilken ambassad/vilket honorärkonsulat ni önskar hämta resehandlingen.

En avgift om 19 EUR tillkommer vid utlämning i Tyskland (+ 3 EUR i portokostnad om resehandlingen hämtas på ett av konsulaten). Dessa avgifter betalas direkt till ambassaden respektive konsulatet vid utlämnandet. OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning. Information om vad som krävs vid ansökan vid polismyndighet i Sverige samt länk för tidsbokning finns på polisens webbplats:
Polisen.se

Den 15 april 2016 ändrades passlagen, vilken i korthet innebär att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

Senast uppdaterad: Juli 2020

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer