• Svenska

Om utlandet Turkiet

Jordbävningar i sydöstra Turkiet

Här är samlas information till svenskar med anledning av de jordbävningar som drabbat sydöstra Turkiet den 6 och 20 februari 2023. Sidan uppdateras löpande.

Jordbävningar i sydöstra Turkiet den 6 och 20 februari

Den 6 februari inträffade två jordbävningar med magnitud kring 7,7 i sydöstra Turkiet i provinsen Kahramanmaraş med skador i flera omgivande provinser i Turkiet samt även i Syrien.

Den 20 februari inträffade ytterligare två jordbävningar i det redan drabbade området, med magnitud upp till 6,4 med epicentrum i provinsen Hatay.

Konsekvenserna av jordbävningarna och efterskalven den 6 februari för människor, byggnader, infrastruktur, transporter och el- och telefonnät är katastrofala. Över 40 000 dödsfall har bekräftats, siffran förväntas stiga kraftigt. Antalet skadade och personer som förlorat sina hem räknas i tiotusental. .

De jordbävningar som inträffade den 20 februari i Hatayprovinsen har i huvudsak lett till materiella skador på byggnader och vägar. Sex personer uppges ha dött och antalet skadade uppgår till ca 300. Situationen försvåras av att provinsen var hårt drabbat av de skalv som inträffat två veckor tidigare.

Undantagstillstånd råder till den 9 maj 2023 i de hårdast drabbade provinserna: Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakir, Malatya, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa och Adıyaman..

Utöver akut eftersöknings- och räddningsarbete pågår även ett omfattande humanitärt arbete för att ta hand om de väldigt många personer som evakuerats från jordbävningsområdet samt arbete för att reparera skador på eller uppföra nya byggnader och infrastruktur.

Generalkonsulatet i Istanbul är sedan den 6 februari kontakt med ett antal drabbade svenskar i området.

Nödställda svenskar som inte sedan tidigare står i kontakt med UD uppmanas kontakta generalkonsulatet på mailadress: konsul.istanbul@gov.se. Anhöriga som vill kontakta UD/konsulatet ombes att kontakta UD-jouren i första hand, på telefon +46 (0) 8 405 50 05.

Svenskar i Turkiet uppmanas också att:
1) anmäla sig till svensklistan,
2) löpande följa reseinformationen på denna sida,  och
3) ladda ner mobilappen UD Resklar samt acceptera pushnotiser för Turkiet.

Resa till drabbade områden

Undantagstillstånden innebär bland annat att inresor till flera drabbade områden inte är möjliga eller förbjudna. Till vissa områden tillåts bara humanitär personal att resa. Situationen i drabbade områden är oförutsägbar och farlig med frekventa efterskalv. Det är svårt att få tag på förnödenheter. Många telefonnät fungerar inte. Svenskar uppmanas att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

UD avråder sedan tidigare från icke-nödvändiga resor till gränsprovinserna Hatay, Kilis, Sirnak och Hakkari i sin helhet. UD avråder från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien och Irak, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska respektive den irakiska gränsen.

Uppsamlingsplatser inrättade av AFAD

Myndigheterna har upprättat särskilda uppsamlingsplatser för utresa från drabbade områden. Se mer information på AFAD:s hemsida under ”Duyurular (turkiska)/Announcements (engelska)” eller via deras Twitterkonto (turkiska). Notera att uppgifter om uppsamlingsplatser verkar uppdateras löpande.

Transporter inklusive flyg

För information om status för öppna/stängda vägar, se exempelvis följande karta: Kapalı Yollar (kgm.gov.tr)

På det turkiska luftfartsverkets hemsida under ”detaljer” för respektive flygplats kan du hitta uppdaterad information om reguljära flygningar.

Flygbolag som Turkish Airlines och Pegaus Airlines har försökt underlätta genom flygningar från drabbade områden utan eller till lägre kostnad samt vissa lättnader vad gäller kraven på resehandlingar . Kontakta flygbolagen vid frågor. 

  Kontaktuppgifter till räddningstjänsten (AFAD)

  Den turkiska räddningstjänsten AFAD har mobiliserat omfattande räddningsinsatser. Du kan nå AFAD på följande telefonnummer i de drabbade provinserna:

  AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156
  AFAD Hatay: 0326 112 0000
  AFAD Maraş: 0344 221 4991
  AFAD Antep: 0342 428 1118
  AFAD Adana: 0322 227 2854
  AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
  AFAD Urfa: 0414 313 7290
  AFAD Malatya: 0422 212 8432
  AFAD Mardin: 0482 212 3740

  Senast uppdaterad 23 feb 2023, 09.29