Meny
  • Svenska

Om utlandet Turkiet

Frihetsberövad i utlandet

Myndigheterna i Turkiet, inklusive säkerhetsstyrkorna, har fått utökade befogenheter de senaste åren. Som resultat av detta har medborgare, även från andra länder, i vissa fall gripits och frihetsberövats. Det har också inträffat att in- eller utresa från Turkiet nekats utan tydliga förklaringar eller på oklara grunder. I vissa fall har advokathjälp och/eller konsulär assistans nekats.

Här finns för närvarande ingen lokal information. Grundläggande information som gäller för alla länder hittar du via länken här nedanför. Kontakta ambassaden för information om eventuella lokala villkor. Länk till ambassaden hittar du längst ned på sidan.

Frihetsberövad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer