Meny
  • Svenska

Om utlandet Turkiet

Utegångsförbud

Personer över 65 år får vistas utomhus varje dag mellan 10:00 - 20:00, men har utegångsförbud övriga tider. Utländska turister omfattas inte av utegångsförbudet.

Barn och ungdomar under 18 år får vistas utomhus alla tider under förutsättning att de är under sina föräldrars uppsikt.

Det har förekommit att tillfälliga utegångsförbud har införts med kort varsel, med hänvisning till risk för ökad smittspridning till exempel över långhälger.

Senast uppdaterad 13 jun 2020, 12.08