• Svenska

Om utlandet Turkiet

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 i Turkiet

Särskilda inresebestämmelser

Turkiska myndigheter ansvarar för information om inresereglerna, som kan ändras med kort varsel.

Enligt turkiska myndigheter så ska resenärer över 12 år vid inresa till Turkiet visa upp något av nedan:

-Ett negativt PCR-test ej äldre än 72 timmar

-Ett negativt antigentest ej äldre än 48 timmar

-Ett officiellt vaccinationsintyg som visar att resenären har två vaccinationer, varav den senaste ska ha tagits minst 14 dagar innan inresan till Turkiet

-Ett officiellt intyg som visar att resenären har genomgått covid-19 under de sista 6 månaderna.

Observera att det, utöver PCR-test, råder osäkerhet kring vilka intyg som i praktiken godkänns. För information om exakt vilka tester eller intyg som godkänns hänvisas till turkiska myndigheter, till exempel Turkiets ambassad i Stockholm, eller till flygbolagens information.

För resenärer som reser in i Turkiet ifrån vissa utpekade länder, eller besökt dessa utpekade länder, krävs alltid PCR-test. 

Passagerare i transit, d.v.s. resenärer som ska mellanlanda i Turkiet utan att passera turkisk gränskontroll, omfattas inte av dessa krav.

 

Övriga uppmaningar och regler

Turkiet har lättat på flertalet åtgärder som tidigare införts med anledning av smittspridningen i landet. HES-kod och ifyllande av inreseformulär erfordras ej längre.

Vid färd med allmänna kommunikationsmedel råder fortsatt krav på ansiktsmask. Likaså är det obligatoriskt att bära ansiktsmask vid sjukhusbesök och på platser där fullgod ventilation saknas, eller där socialt avstånd inte kan hållas.

Regler finns om att upprätthålla social distansering, liksom uppmaningar rörande handhygien.

Det kan även finnas ytterligare åtgärder utöver de som nämns här, åtgärder kan variera mellan olika provinser och nya åtgärder kan införas med kort varsel. 

 

Rökförbud på vissa allmänna platser

Förbud råder mot att röka utomhus på gator, torg, busshållplatser m.m. Förbudet kan utökas i omfattning efter beslut av lokala myndigheter.


Råd till svenska resenärer

Svenskar som befinner sig i Turkiet uppmanas att följa myndigheternas instruktioner och information, via Turkiets Hälsoministerium och det turkiska Direktoratet för folkhälsa.

Svenskar som bor i Turkiet som önskar ta del av det turkiska vaccinationsprogrammet, och som har registrerat sig hos turkiska hälsovårdsmyndigheter, kan hitta mer information på hemsidan E-Nabiz. För information om vaccinernas godkännande i Turkiet, dess säkerhet m.m., hänvisas till turkiska myndigheter.

Information och kontakter i Sverige

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd och smittvägar  kan du läsa mer här: Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

 

Senast uppdaterad 01 apr 2022, 09.51