• Svenska

Om utlandet Turkiet

Covid-19: Lägesbild och reseinformation


Lägesuppdatering covid-19 i Turkiet


Smittspridning av covid-19 förekommer i hela landet. Turkiets 81 provinser har av myndigheterna delats in i fyra risknivåer, utifrån situationen avseende Covid-19: låg, medium, hög och mycket hög risk. En karta som visar indelningen finns på turkiska hälsoministeriets hemsida. Riskbedömningarna kommer att uppdateras löpande och beslut fattas om vilka restriktioner som ska införas eller lättas i respektive provins.

Under fastemånaden ramadan 13 april - 12 maj gäller skärpta restriktioner över hela landet, oavsett indelningen i risknivåer. Exempelvis får restauranger enbart erbjuda hemkörning och avhämtning. Därtill gäller utegångsförbudet samtliga lördagar, söndagar och turkiska helgdagar under denna period och det nattliga utegångsförbudet börjar gälla redan kl 19.


Särskilda inresebestämmelser


Turkiska myndigheter ansvarar för information om inresereglerna, som kan ändras med kort varsel.

Alla som reser in i Turkiet måste i förväg fylla i inreseformuläret "Entry Form to Turkey" som återfinns på turkiska hälsoministeriets hemsida. Formuläret får tidigast fyllas i 72-timmar innan avresa. Vid flygresa ska formuläret uppvisas vid ombordstigning på mobil eller utskrift. Ifyllandet resulterar i en s.k. HES-kod (“Hayat Eve Sığar”) som bl.a. erfordras för resor med lokaltrafik, inrikesresor och besök i shoppinggallerior m.m.

Turkiska myndigheter har vidare beslutat att ett negativt PCR-test ej äldre än 72 timmar ska uppvisas vid inresa i Turkiet av samtliga resenärer som är äldre än sex år. För mer information hänvisas i första hand till flygbolagen och till turkiska myndigheter, till exempel Turkiets ambassad i Stockholm.


Lokala restriktioner


En rad beslut om skärpta restriktioner har införts för att försöka bromsa smittspridningen i landet. 

Krav på ansiktsmask

Det är över hela Turkiet obligatoriskt att bära ansiktsmask överallt utanför hemmet, inklusive på offentliga platser, gator, sidogator, parker, trädgårdar, picnic-områden, marknader, strandpromenader, kommunala transporter som tunnelbana, bus, taxibilar och färjor. Ansiktsmask är även obligatiskt att bära i alla affärer, restauranger, frisörsalonger. Böter kan utdömas för den som inte följer reglerna om kravet på ansiktsmask.

Regler om utegångsförbud

  • På vardagar råder utegångsförbud nattetid från 19:00 på kvällen till 05:00 på morgonen, i hela landet. 
  • Utegångsförbud råder även under lördagar, söndagar och helgdagar, i hela landet.
  • När utegångsförbud råder på helger får dock nödvändiga matinköp göras under dagtid gångavstånd från bostaden, dock inte av personer under 20 år eller över 65 år. Personer över 65 år kan få stöd från lokala myndigheter för nödvändiga inköp.
  • Ett utökat utegångsförbud gäller för personer som är 65 år eller över, eller som är yngre än 20 år, som får vistas utomhus enbart under vissa tider.
  • Vissa undantag finns från bestämmelserna om utegångsförbud, för vissa grupper av personer beroende på yrke eller funktion, eller typ av uppehållsrätt i landet.

Restriktioner avseende affärer och restauranger

  • Affärer, shoppinggallerior m.m. får ha öppet 07.00-18.00 på vardagar. Mataffärer har även öppet helger 10.00-17.00.
  • Restauranger och kafeer får enbart ha öppet för hämtning/hemkörning. 
  • Simbassänger, gym m.m. håller stängt.
  • S.k. HES-kod krävs för att få besöka bland annat shoppinggallerior.
  • Böter kan utdömas med 900 TL till den som bryter mot bestämmelserna.

HES-kod krävs bland annat för resor i Turkiet

För resor med flyg, tåg eller buss behövs en s.k. HES-kod (“Hayat Eve Sığar”). Den som har ett turkiskt ID-kort kan få koden genom e-devlet-systemet. Andra utländska medborgare får HES-koden antingen genom att fylla i inreseformuläret "Entry Form to Turkey" på hälsoministeriets hemsida, eller genom att skicka ett SMS till numret 2023, enligt följande format: HES [mellanrum] nationalitetsbeteckning (tex ”SWE”) [mellanrum] passnummer [mellanrum] födelseår [mellanrum] efternamn. Exempel: Du skriver “HES SWE 12345678 1980 JOHANSSON” och skickar som SMS till numret 2023. Du behöver använda det pass som du rest in med i Turkiet och skicka SMS:et från en mobiltelefon som är registrerad på det turkiska mobilnätet.

Rökförbud på vissa allmänna platser

Förbud råder mot att röka utomhus på gator, torg, busshållplatser m.m. Förbudet kan utökas i omfattning efter beslut av lokala myndigheter.

Övriga uppmaningar och regler

Regler och uppmaningar finns om att upprätthålla av social distansering, temperaturmätning vid ingångar till affärer, restauranger m.m., liksom uppmaningar rörande handhygien.

Det kan även finnas ytterligare åtgärder utöver de som nämns här, åtgärder kan variera mellan olika provinser och nya åtgärder kan införas med kort varsel.


Råd till svenska resenärer


UD avråder från icke-nödvändiga resor till en rad länder, bland annat till Turkiet. Detta för att undvika att svenska resenärer bli strandsatta utomlands utan möjlighet att ta sig hem till Sverige. Läs mer på UD:s hemsida. Beslutet gäller för närvarande till 15 april 2021.

Svenskar som befinner sig i Turkiet uppmanas att följa myndigheternas instruktioner och information, via Turkiets Hälsoministerium och det turkiska Direktoratet för folkhälsa.

Svenskar som bor i Turkiet som önskar ta del av det turkiska vaccinationsprogrammet, och som har registrerat sig hos turkiska hälsovårdsmyndigheter, kan hitta mer information på hemsidan E-Nabiz. För information om vaccinernas godkännande i Turkiet, dess säkerhet m.m., hänvisas till turkiska myndigheter.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Restriktioner för vilka personer som får resa in i Sverige

Sverige har beslutat om begränsningar för vilka som får resa in i Sverige med anledning av covid-19. De som kan resa in är bland annat svenska medborgare och personer som redan är bosatta i Sverige. Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida. Beslutet gäller till 31 maj, men kan förlängas ytterligare.

Krav på negativt covid-19 test för att få resa in i Sverige

Utöver de begränsningar som nämnts ovan krävs från den 6 februari dessutom att ett negativt PCR-test som får vara högst 48 timmar gammalt kan uppvisas vid inresa. Kravet gäller dock inte svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige, personer under 18 år samt vissa andra kategorier av resenärer.  Mer information om kravet på negativt covid-19-test finns på regeringens hemsida. Alla resenärer som avser resa in i Sverige uppmanas att informera sig om de krav och rekommendationer som gäller i Sverige. Du bör även ta reda på vilka krav och förhållningsregler som flygbolaget har infört med anledning av covid-19.

Senast uppdaterad 16 apr 2021, 15.59