• Svenska

Om utlandet Turkiet

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 i Turkiet

Särskilda inresebestämmelser

Turkiska myndigheter ansvarar för information om inresereglerna, som kan ändras med kort varsel.

Alla som reser in i Turkiet måste i förväg fylla i inreseformuläret "Entry Form to Turkey" som återfinns på turkiska hälsoministeriets hemsida. Formuläret får tidigast fyllas i 72-timmar innan avresa. Vid flygresa ska formuläret uppvisas vid ombordstigning på mobil eller utskrift. Ifyllandet resulterar i en s.k. HES-kod (“Hayat Eve Sığar”) som bl.a. erfordras för resor med lokaltrafik, inrikesresor m.m.

Enligt turkiska myndigheter så ska resenärer över 12 år vid inresa till Turkiet visa upp något av nedan:

-Ett negativt PCR-test ej äldre än 72 timmar

-Ett negativt antigentest ej äldre än 48 timmar

-Ett officiellt vaccinationsintyg som visar att resenären har vaccinerats minst 14 dagar innan inresan till Turkiet

-Ett officiellt intyg som visar att resenären har genomgått covid-19 under de sista 6 månaderna.

Observera att det, utöver PCR-test, råder osäkerhet kring vilka intyg som i praktiken godkänns. För information om exakt vilka tester eller intyg som godkänns hänvisas till turkiska myndigheter, till exempel Turkiets ambassad i Stockholm, eller till flygbolagens information.

För resenärer som reser in i Turkiet ifrån vissa utpekade länder, eller besökt dessa utpekade länder, krävs alltid PCR-test. 

Passagerare i transit, d.v.s. resenärer som ska mellanlanda i Turkiet utan att passera turkisk gränskontroll, omfattas inte av dessa krav.

Krav på ansiktsmask

Det är över hela Turkiet obligatoriskt att bära ansiktsmask överallt utanför hemmet. Böter kan utdömas för den som inte följer reglerna om kravet på ansiktsmask.

Utegångsförbud och vissa andra restriktioner har hävts

Sedan 1 juli har tidigare beslut om utegångsförbud hävts, liksom ett antal andra restriktioner för affärers och restaurangers öppethållande, med mera.

HES-kod krävs bland annat för resor i Turkiet

För resor med flyg, tåg eller buss behövs en s.k. HES-kod (“Hayat Eve Sığar”). Den som har ett turkiskt ID-kort kan få koden genom e-devlet-systemet.

Andra utländska medborgare får HES-koden antingen genom att fylla i inreseformuläret "Entry Form to Turkey" på hälsoministeriets hemsida, eller genom att skicka ett SMS till numret 2023, enligt följande format: HES [mellanrum] nationalitetsbeteckning (tex ”SWE”) [mellanrum] passnummer [mellanrum] födelseår [mellanrum] efternamn. Exempel: Du skriver “HES SWE 12345678 1980 JOHANSSON” och skickar som SMS till numret 2023. Du behöver använda det pass som du rest in med i Turkiet och skicka SMS:et från en mobiltelefon som är registrerad på det turkiska mobilnätet.

 

Rökförbud på vissa allmänna platser

Förbud råder mot att röka utomhus på gator, torg, busshållplatser m.m. Förbudet kan utökas i omfattning efter beslut av lokala myndigheter.

Övriga uppmaningar och regler

Regler och uppmaningar finns om att upprätthålla av social distansering, temperaturmätning vid ingångar till affärer, restauranger m.m., liksom uppmaningar rörande handhygien.

Det kan även finnas ytterligare åtgärder utöver de som nämns här, åtgärder kan variera mellan olika provinser och nya åtgärder kan införas med kort varsel. 


Råd till svenska resenärer

Svenskar som befinner sig i Turkiet uppmanas att följa myndigheternas instruktioner och information, via Turkiets Hälsoministerium och det turkiska Direktoratet för folkhälsa.

Svenskar som bor i Turkiet som önskar ta del av det turkiska vaccinationsprogrammet, och som har registrerat sig hos turkiska hälsovårdsmyndigheter, kan hitta mer information på hemsidan E-Nabiz. För information om vaccinernas godkännande i Turkiet, dess säkerhet m.m., hänvisas till turkiska myndigheter.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Restriktioner för vilka personer som får resa in i Sverige

Sverige har beslutat om begränsningar för vilka som får resa in i Sverige med anledning av covid-19. Beslutet gäller till 31 oktober, men kan förlängas ytterligare.

De som kan resa in är bland annat svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige och personer som redan är bosatta i Sverige. Sedan den 20 september 2021 är även personer med vaccinationsintyg utfärdade av turkiska myndigheter undantagna från det tillfälliga inreseförbudet. Ytterligare information om reglerna och undantagen finns på polisens hemsida.

Observera att personer som är undantagna från inreseförbudet kan resa in i Sverige förutsatt att uppfyller de uppfyller övriga inresekrav, tex krav på visum. Det är svensk gränspolis som avgör om man uppfyller villkoren för att resa in i Sverige eller ej.

Krav på negativt covid-19 test för att få resa in i Sverige, om giltigt vaccinationsintyg saknas. 

Som nämnts ovan är personer som kan uppvisa ett godkänt vaccinationsintyg undantagna från inreseförbudet. Andra resenärer, som inte har ett vaccinationsintyg men som ändå undantagna från inreseförbudet eftersom de tillhör något av undantagen, behöver vid inresa kunna visa ett negativt PCR-test som får vara högst 72 timmar gammalt vid inresa. Kravet gäller dock inte svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige, personer under 18 år samt vissa andra kategorier av resenärer. Mer information om kravet på negativt covid-19-test finns på regeringens hemsida.

Alla resenärer som avser resa in i Sverige uppmanas att informera sig om de krav och rekommendationer som gäller i Sverige. Du bör även ta reda på vilka krav och förhållningsregler som flygbolaget har infört med anledning av covid-19. 

Senast uppdaterad 24 nov 2021, 10.07