Meny
  • Svenska

Om utlandet Turkiet

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska turister bör bl.a. vara medvetna om följande vid besök i Turkiet: Både rättsväsendet och samhället som helhet ser mycket allvarligt på beteenden eller uttalanden som kan tolkas som en skymf mot Turkiet som land, mot dess flagga och dess grundare Kemal Atatürk, vars porträtt kan återfinnas i princip på varje myndighet och andra offentliga platser i hela landet. På årsdagen av Atatürks död (10 november 1938) hålls alltjämt en tyst minut i hela landet strax efter kl 0900 på morgonen.

Det är inte tillåtet att föra ut föremål av historiskt värde ur Turkiet. Allt bagage genomlyses vid utresa ur landet och om stenar eller andra föremål av historiskt värde påträffas i bagaget kan detta leda till fängelsestraff.

Turkiet är en sekulär stat. Det är också ett gästfritt land och de flesta är mycket öppna för kontakter med turister. Den absoluta majoriteten av befolkningen är muslimer. Oavsett religionstillhörighet har många turkar en, jämfört med Sverige, betydligt mer traditionell syn på jämställdhets-, sexualitets- och familjefrågor. På turistorterna är detta mindre framträdande men även här bör detta has i åtanke. Vid besök på landsbygden kan det ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara och för både män och kvinnor att undvika bara ben. I delar av landet bortom turistorterna är det vanligt att restauranger inte serverar alkohol. Som alltid vid resa utomlands får man större utbyte av besöket om man visar lyhördhet och respekt för lokala sedvänjor.

hemsidan för turkiska Ministeriet för kultur och turism hittar du allmän information om turismen i Turkiet.

Senast uppdaterad 19 mar 2020, 09.05