• Svenska

Om utlandet Turkiet

Förnyelse av pass för vuxna i Turkiet

Detta gäller när en person som fyllt 18 år och vill förnya sitt svenska pass eller sitt nationella ID-kort.

Personlig inställelse och ID-handlingar

  • Du söker personligen på ambassaden eller generalkonsulatet.
  • Det tidigare passet eller nationella ID-kortet ska tas med. Om giltighetstiden redan löpt ut behövs ytterligare en giltig ID-handling.
  • Om det tidigare passet eller nationella ID-kortet är stulet eller förkommet ska polisanmälan uppvisas.

Blankett och handlingar för medborgarskasprövning

  • Alla som söker pass eller nationellt ID-kort utomlands behöver fylla i blanketten "Medborgarskapsprövning" som ska tas med ifylld och undertecknad. Du kan ladda ner blanketten här.
  • Ifall du är utskriven från Sverige behöver du visa uppehållstillstånd, pass eller ID-kort från det land där du är bosatt. 
  • Ifall du är turkisk medborgare behöver du ta med dig familjebeviset "Nüfus Aile Kayıt Örneği – Vukuatlı". Eftersom e-versionen av dokumentet saknar viktiga uppgifter så måste du hämta dokumentet på ett Nüfus-kontor, och begära att alla uppgifer om medborgarskap ska finnas med.
  • Om du är medborgare i ett annat land än Turkiet behöver du ta med en handling som visar det medborgarskapet, tex pass.
  • Om du är mellan 18 år och 22 år och är fött utomlands, be passhandläggaren beskriva vad som gäller för passets giltighetstid m.m.

Krav på dokumenten

Alla handlingar som tas med måste vara i original.

Såhär bokar du tid för ansökan

Gå till huvudsidan för pass och klicka på länken till längst ner på sidan, för att komma till passbokningssystemet.