• Svenska

Om utlandet Turkiet

Förnyelse av pass för vuxna i Turkiet

Detta gäller när en person som fyllt 18 år och vill förnya sitt svenska pass eller sitt nationella ID-kort.

Personlig inställelse och ID-handlingar

  • Du söker personligen på ambassaden eller generalkonsulatet.
  • Det tidigare passet eller nationella ID-kortet ska tas med. Om giltighetstiden redan löpt ut behövs ytterligare en giltig ID-handling.
  • Om det tidigare passet eller nationella ID-kortet är stulet eller förkommet ska polisanmälan uppvisas.

Blankett och handlingar för medborgarskasprövning

  • Alla som söker pass eller nationellt ID-kort utomlands behöver fylla i blanketten "Medborgarskapsprövning" som ska tas med ifylld och undertecknad. Du kan ladda ner blanketten här.
  • Ifall du är utskriven från Sverige behöver du visa uppehållstillstånd, pass eller ID-kort från det land där du är bosatt. 
  • Ifall du är turkisk medborgare behöver du ta med dig familjebeviset "Nüfus Aile Kayıt Örneği – Vukuatlı". Eftersom e-versionen av dokumentet saknar viktiga uppgifter så måste du hämta dokumentet på ett Nüfus-kontor, och begära att alla uppgifer om medborgarskap ska finnas med.
  • Om du är medborgare i ett annat land än Turkiet behöver du ta med en handling som visar det medborgarskapet, tex pass.
  • Om du är mellan 18 år och 22 år och är fött utomlands, be passhandläggaren beskriva vad som gäller för passets giltighetstid m.m.

Krav på dokumenten

Alla handlingar som tas med måste vara i original.

Såhär bokar du tid för ansökan

Gå till huvudsidan för pass och klicka på länken till längst ner på sidan, för att komma till passbokningssystemet.

 

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer