• Svenska

Om utlandet Turkiet

Om svenskt medborgarskap

 

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan. Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

 

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • Födelse
  • adoption
  • legitimation (förälders giftermål)
  • ansökan (naturalisation)
  • anmälan (barn, ungdomar 18–20 år och medborgare i Finland, Danmark, Norge och Island).

Förlora eller behålla svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats Ansökan om att behålla svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats

Ansökan lämnar du in till svensk ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

Migrationsverket Medborgarskapsenheten 601 70 Norrköping

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer