• Svenska

Om utlandet Tunisien

Beställning av samordningsnummer i Tunisien

Föräldrar som önskar få sitt barn registrerat i Sverige och som inte kommer att ansöka om svenskt pass, ska fylla i blanketten "Anmälan barns namn SKV 7750". Blanketten finns här (Skatteverkets hemsida). Blanketten ska undertecknas av båda föräldrarna, bifogas med original eller vidimerad kopia av födelseattesten samt med vidimerad kopia av föräldrarnas pass.

Blanketten skickas sedan till:
Skatteverket, Folkbokföringsenheten
881 52 Sollefteå

Om föräldrarna avser att ansöka om pass till barnet kan samordningsnummer sökas vid ambassaden i Tunis, för att sedan ansöka om provisoriskt pass till Sverige. Ambassaden utfärdar inte ordinarie pass.

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer