• Svenska

Om utlandet Tunisien

Provisoriskt pass i Tunisien

Provisoriska nödpass utfärdas av Sveriges ambassad i Tunis om det ordinarie passet är förlorat, inte längre giltigt eller om passet är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av visering.

Ansökningsavgiften för ett provisoriskt nödpass är 1800 SEK/570 TND. Avgiften betalas med kort eller kontant i lokal valuta när ansökan lämnas in. Alla handlingar ska uppvisas i original eller med bestyrkt kopia. Utländska handlingar ska vara legaliserade av det lokala utrikesministeriet.

Detta krävs vid ansökan om provisoriskt nödpass:

 • Personlig inställelse vid Ambassaden.
 • Giltig fotolegitimation.
 • Kopia på bokad flygbiljett till Sverige. 
 • Ifylld ansökan för provisoriskt pass.
 • Ifylld blankett för medborgarskapsutredning.
 • Två identiska fotografier, 35x45 mm, som vid ansökan får vara högst sex månader gamla.
 • 570 TND för betalning av ansökningsavgiften (betala med kort eller kontant).
 • Det gamla passet om det är utgånget, om det är borttappat en fotokopia på passet (om möjligt).
 • Om passet är stulet eller borttappat ska polisrapport uppvisas och denna blankett om förlusten fyllas i.
 • Ordinarie pass kommer att spärras alternativt;
  om ordinarie pass är inlämnat till utländsk ambassad för utfärdande av   visering behövs ett kvitto på det inlämnade passet.
 •  Om du även har tunisiskt medborgarskap måste du också kunna     uppvisa ditt tunisiska pass vid utresa. 

Observera att för minderåriga gäller speciella regler kring provisoriska pass. Då krävs, utöver ovanstående, dessutom:

 • Båda vårdnadshavares medgivande. Ifylld blankett undertecknad av båda vårdnadshavarna och med båda namnteckningarna bevittnade. 
 • Om en av föräldrarna befinner sig i Sverige ska denna uppsöka en polisstation för att lämna sitt medgivande på en blankett.  
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
 • Om barnet är fött utomlands, födelsebevis som visar båda föräldrarnas namn.
 • Om endast pappan är svensk medborgare måste vigselbevis uppvisas ifall barnet föddes före den 1 april 2015. Läs vidare på Migrationsverkets webbplats.
 • Kopia på båda föräldrarnas pass/giltig fotolegitimation.
 • Den minderåriga måste komma till ambassaden med minst en förälder/vårdnadshavare vid ansökningstillfället.
 • Vårdnadshavare kan hämta pass för barn under 18 år och måste då kunna identifiera sig med giltigt pass eller fotolegitimation.

Information om fotolegitimation
För att ansöka om provisoriskt nödpass måste du ha giltig fotolegitimation för att styrka din identitet. Om detta saknas ska blanketten "Försäkran identitet" fyllas i av anhörig eller annan person som känner sökanden väl. Denna person måste kunna identifiera sig. Kopia av deras ID-handling ska också bifogas.

Kostnad
Ansökningsavgiften för ett provisoriskt pass är 1800 SEK/570 TND som betalas vid ansökan i lokal valuta.

Hanteringstid
Det kan ta upp till en arbetsvecka att få det provisoriska passet utfärdat, förutsatt att ansökan är fullständig och godkänd.  

Provisoriskt pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer