• Svenska

Om utlandet Thailand

Om Thailand

På denna sida hittar du en sammanställning av fakta om Thailand. Läs hela landrapporten i filen längre ner. Rapporten är skriven i april 2021. 

Läs också:

UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Thailand - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 2019 (pdf 228 kB)

EU Council Conclusions Thailand http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/thailand-council-adopts-conclusions/#

Senast uppdaterad 04 nov 2019, 08.03