• Svenska

Om utlandet Thailand

Om Myanmar

Läs UD:s rapport om mänskliga rättigheter i Myanmar genom denna länk http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-myanmar/

Senast uppdaterad 09 jan 2018, 10.02