• Svenska

Om utlandet Thailand

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Med anledning av den senaste tidens ökade spridning av covid har den thailändska regeringen infört nya åtgärder för att minska smittspridningen.

För statistik över antalet smittade i Thailand besök thailändska hälsomyndigheten. Information och lägesuppdateringar tillkännages av Utrikesministeriet i Bangkok på YouTube.

Sedan den 26 mars 2020 råder undantagstillstånd i Thailand som följd av pandemin. Det gäller nu till och med midnatt den 31 maj 2021. Undantagstillståndet ger regeringen stora befogenheter att vidta åtgärder. Åtgärder har annonserats löpande. 


Enligt den särskilda covid-myndigheten CCSA kommer utlänningar som är bosatta i Thailand att erbjudas vaccination mot covid-19 i Thailand. Sverige planerar inte att tillhandahålla vaccin för svenskar utomlands. Kontakta därför lokala myndigheter och lokal sjukvård där du bor.

Särskilda inresebestämmelser

Under rådande förhållande med covid-19 har nya regler införts vid inresa till Thailand.

Det går att flyga mellan Sverige och Thailand men det är begränsningar i flygtrafiken. Det är därför viktigt att alltid kontrollera med flygbolag eller resebyrå vad som gäller.  

Alla inresande till Thailand, inklusive svenska medborgare, måste bl.a. ansöka om ett inresetillstånd (COE) och fullfölja karantän (upp till 14 dagar/15 nätter) i så kallad Alternative State Quarantine (ASQ) på resenärens bekostnad. För information om inresekraven se Thailands ambassad i Stockholm.

Gällande inresa till Thailand, vänligen ta kontakt med thailändsk ambassad.


Lokala restriktioner

Thailändska myndigheter har infört en rad åtgärder på nationell och lokal nivå. Landets provinser har delats in i zoner, baserat på antalet covid-fall.  Zonindelning och restriktioner som gäller i respektive zon hittar du här. 

Samtliga 77 provinser i Thailand har utfärdat individuella restriktioner som införs och upphävs löpande. Merparten provinser har infört krav om självisolering eller uppvisande av negativt covid-test för inresande från vissa zoner, bl.a. från Bangkok. 

Från och med den 26 april måste man i nästan samtliga provinser bära munskydd i allmänna utrymmen inomhus och utomhus. För fullständig lista över provinser som berörs se den thailändska regeringens Facebook-sida. Om man inte följer påbudet riskerar man böter.

Ett antal provinser har även infört nattliga utegångsförbud. Provinser som berörs och tider som gäller finns att läsa på Thailands turistmyndighet (TAT).

För övrig information om vad som gäller i landets olika provinserna se Thailands turistmyndighet (TAT) eller genom att ringa deras Call Center på +66 2 250 5500 eller 1672 om du befinner dig i Thailand. 

 

Råd till svenska resenärer

Svenskar som vistas i Thailand uppmanas att följa de thailändska myndigheternas rekommendationer: tvätta händerna med tvål eller använd handsprit och hålla avstånd. Det är obligatoriskt att bära munskydd utomhus och inomhus. 

Det thailändska hälsoministeriet har satt upp en hjälptelefon dit man kan ringa för att ställa frågor om covid-19, och få information om när och var man ska söka vård. Ringer man från Thailand är numret 1422 och från utlandet +66 2 590 30 00. 

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

 Senast uppdaterad 30 apr 2021, 09.02