• Svenska

Om utlandet Thailand

Vigsel inför thailändsk myndighet

På den här sidan hittar du information om vad som krävs för vigsel inför thailändsk myndighet.

För att ingå och registrera äktenskap inför thailändsk myndighet, måste sökande göra följande: 

  1. Begära ett intyg på engelska från ambassaden eller konsulatet.

    Mer information om vad som behövs för intyget hittar du under rubriken Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet.

  2. Detta intyg skall sedan översättas till thailändska och därefter legaliseras hos thailändska utrikesministeriet i Bangkok.

  3. Äktenskapet kan därefter registreras på thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur).

 

Observera om parterna är under 20 år krävs förälder eller vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Parterna måste ha fyllt minst 17 år.

En buddistisk eller annan religiös ceremoni har ingen rättslig innebörd utan betraktas enbart som en välsignelseakt.

Giftermål med svensk medborgare berättigar inte automatiskt till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige. Uppehållstillstånd söks på Sveriges ambassad i Bangkok.