• Svenska

Om utlandet Thailand

Pass och nationellt ID-kort för barn under 18 år

För ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

För att kunna ansöka om/förnya ordinarie pass eller nationellt ID-kort på ambassaden i Bangkok måste du boka tid online, via länken längst ned på  sidan. Vänligen notera att bokningar kan göras ca 1-2 månader i förväg. 

Personlig inställelse vid passmyndigheten tillsammans med åtminstone en vårdnadshavarna.

Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in.  Vårdnadshavarnas namnteckning ska bevittnas av myndig privatperson, dock ej den andre vårdnadshavaren, eller av en svensk ambassad/konsulat utomlands eller passmyndighet i Sverige. Om den frånvarande vårdnadshavaren inte skrivit under medgivande inför en myndighetsperson utan den endast är bevittnad av privatperson, ska den frånvarande vårdnadshavarens ID-handling uppvisas i original eller certifierad kopia.

Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Det gamla passet, gällande eller utgånget. 

Om barnet inte tidigare haft svensk resehandling ska beslut om barnets namn, samordningsnummer samt födelsebevis uppvisas.

Om barnet aldrig varit folkbokfört i Sverige ska födelsebevis (där vilka som är vårdnadshavare/föräldrar framgår) medtagas.

Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.

Om barnet har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas.

Blanketten "Ansökan om pass och ID-kort (uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap).

Ansökan om pass och ID-kort.pdf

Passport and ID-card Application.pdf

Ladda ner ovanstående blankett,  skriv ut och fyll i. Alla som ansöker ska fylla i blanketten och den måste vara ifylld före den bokade tiden.

Blanketten  "Vårdnadshavares medgivande/Consent guardians" - ladda ner, fyll i och skriv ut. Dokumentet är giltigt en månad och undertecknas och bevittnas av två olika personer före besöket. 

Avgiften är motsvarande 1600 SEK. På ambassaden tar vi endast kortbetalning. Vill man betala med kontanter måste man göra en inbetalning på UOB-bank i Two Pacific Place. Inbetalningskort finns att hämta på ambassaden.

Om passet ska skickas till konsulatet i Phuket, Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin, Vientiane, Yangon, Taipei eller till Sveriges ambassad i Phnom Penh tillkommer även en portoavgift som betalas i samband med ansökan.

Efter ansökan tar det vanligtvis ca 2 veckor innan det nya passet är klart. Det nya passet måste upphämtas personligen av en vårdnadshavare (barnet måste inte vara med) under ambassadens utlämningstider; ingen tidsbokning krävs.  Det gamla passet ska tas med för makulering.

Det nya passet kan hämtas på valfritt svenskt konsulat, på annan svensk ambassad i världen eller på en polisstation i Sverige. Vid upphämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en utlämningsavgift motsvarande 200 SEK som betalas vid avhämtningen.

Ta inte med passfoton - samtliga sökande fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Om barnet ännu ej tilldelats person- eller samordningsnummer går det inte att att ansöka om pass!

Boka tid på ambassaden i Bangkok här. - OBS! Välj bokningstyp "ansöka om svenskt pass/id-handling"

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer