Meny
  • Svenska

Thailand

Legaliseringar och intyg

En legalisering innebär att UD/ambassaden intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen.

Om utländsk myndighet begär att en svensk handling måste legaliseras hänvisar ambassaden till UD Legaliseringar. Vissa handlingar måste först bestyrkas av notarius publicus i Sverige innan de kan legaliseras av UD, till exempel betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor. För ytterligare information gällande legaliseringar läs vidare här: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/legaliseringar/

Observera att ambassaden endast kan bestyrka svenska handlingar om de först har legaliserats av UD legaliseringar.

Ambassaden kan bland annat vara behjälplig med att intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter. Dessutom utfärdar ambassaden en rad olika typer av intyg som svenska medborgare behöver uppvisa för thailändska myndigheter, läs gärna vidare om detta nedan. För utfärdande av dessa intyg krävs uppvisande av svenska handlingar. Dessa svenska handlingar behöver emellertid inte vara legaliserade.

Intyg som ambassaden utfärdar handläggs och lämnas normalt ut under en och samma dag.  Ingen tidsbokning krävs för att utfärda ett intyg men du måste besöka ambassaden personligen.

Vigsel inför thailändsk myndighet

Läs mer om intyg som ambassaden utfärdar i samband med vigsel inför thailändsk myndighet under "Gifta sig utomlands".

Registering i Thailand av vigsel gjord i Sverige samt eventuellt namnbyte

Läs mer om vad som behövs för att registrera vigsel som gjorts i Sverige under "Gifta sig utomlands". 

Följande underlag behövs:
– personbevis för den svenska medborgaren där uppgift om make/maka framgår
– gratulationskort erhållet vid vigselceremonin i original
– kopia av båda personernas pass

Översättning av svenskt körkort för att söka thailändskt körkort

Följande underlag behövs: 
– bostadsadress i Thailand
– passkopia
– det svenska körkortet
– läkarintyg

Intyg för att ansöka om ettårsvisum i Thailand (så kallat pensonärsvisum)

Följande underlag behövs:
– dokument från utbetalande myndighet/privat försäkringsbolag som styrker din pension. Ambassaden accepterar inte bankkontoutdrag.
– bostadsadress i Thailand
– passkopia
– du ska ha fyllt 50 år
– enligt regler från thailändska Immigration Bureau måste passet vara giltigt i minst 18 månader vid ansökan

Registrering i husbok i Thailand

Följande underlag behövs:
– personbevis där uppgifter om dina föräldrar framgår (även om de avlidit)
– bostadsadress i Thailand
– passkopia

Öppna bankkonto i thailändsk bank

Följande underlag behövs:
– passkopia
– bostadsadress i Thailand