Meny
 • Svenska

Om utlandet Thailand

Intyg och legaliseringar

Ambassaden och konsulaten kan vara behjälplig med att utfärda olika typer av intyg och legaliseringar. Under rådande situation om Covid-19, föredrar ambassaden och konsulaten att intyg främst beställs via e-post och brev.

 

OBS! Följande tjänster krävs personligt besök: levnadsintyg, upphämtning av körkort, hindersprövning samt legaliseringar.

För att kunna besöka ambassaden i Bangkok måste du boka tid online här: Boka tid på ambassaden i Bangkok. Bokningar görs endast via webbplatsen.

För att boka tid på konsulat, se kontaktuppgifter.

Begäran om intyg
Du begär intyget på ambassad eller det konsulat som är ansvarigt för den region du är bosatt i, se rubriken Sändning av begäran.

Ladda ner begäran (finns under rubriken Blanketter) som skall bifogas tillsammans med övriga handlingar (se rubriken Olika typer av intyg). Fyll i noggrant, datorskriven, innan du sänder in den till oss för handläggning. Du ska också bifoga kvitto på avgiftsbetalning.

Giltiga handlingar

Inkomstunderlag till exempel från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, privat försäkringsbolag mm. skall vara gällande för året, alternativt inkomstdeklarationen från föregående inkomstår. Observera att ambassaden inte accepterar bankkontoutdrag.

Handläggningstid

När du söker per e-post är handläggningstiden 5 arbetsdagar och per brev är handläggningstiden 10 arbetsdagar.

Giltighetstid för handlingar och intyg

Utfärdande intyg, personbevis och äktenskapscertifikat är giltiga i max 3 månader.

Sändning av intyg

Utfärdat intyg sänds till den postadress i Thailand som du anger i begäran.

Olika typer av intyg
Här kan du välja den typ av intyg som du vill beställa. För mer information klicka på respektive intyg.

 • passkopia
 • bostadsadress i Thailand
 • dokument från utbetalande myndighet/privat försäkringsbolag som styrker din pension. Alternativt inkomstdeklarationen från föregående inkomstår.

Observera att ambassaden inte accepterar bankkontoutdrag. Enligt thailändska migrationsmyndigheten måste passet vara giltigt i minst 18 månader vid ansökningstillfället.

 • passkopia
 • bostadsadress i Thailand
 • personbevis där uppgifter om dina föräldrar framgår (även om de avlidit)
 • passkopia för familjemedlem som redan erhåller thailändskt visum/work permit
 • passkopia för varje familjemedlem som vill ansöka om visum
 • adressinformation i Thailand
 • personbevis där släktskapet framgår
 • passkopia
 • personbevis där namnändringen framgår
 • passkopia
 • dom från tingsrätten i Sverige
För adressintyg
 • passkopia
 • bostadsadress i Thailand
För engelska översättning av svenskt körkort
 • kopia på det svenska körkortet (fram- och baksida)
Observera att avgiften för översättning av svenskt körkort är lika mycket som för ett intyg!
För adressintyg
 • passkopia
 • bostadsadress i Thailand

För thailändska medborgare som ingått äktenskap med svensk medborgare i Sverige och som vill registrera sitt äktenskap inför thailändsk myndighet.

 • Personbevis där det framgår uppgifter om sin maka/make
 • Gratulationskort erhållet vid vigselceremonin i original
 • Passkopior på gifta paret

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Adress till Utrikesministeriet i Bangkok
Ministry of Foreign Affairs
Legalisation and Naturalisation Division, 3rd floor,
Department of Consular Affaris
123 Chaeng Wattana Road, Laksi,
Bangkok 10210

MRT Klong Toei Station, Bangkok
Legalisation and Naturalisation Division,
Metro Mall
MRT Klong Toei (tunnelbana)

Namnbyte
Om byte av efternamn har skett, framgår detta av personbeviset. Denna information skrivs då även i det ovan nämnda intyget.

Översättningsbyråer
En förteckning över översättningsbyråer i Thailand finns här:
Översättningbyråer-Thai-svenska

För att ingå och registrera äktenskap inför thailändsk myndighet, måste sökande göra följande:

 1. Begära ett intyg på engelska från ambassaden eller konsulatet.
 2. Intyget skall sedan översättas till thailändska och därefter legaliseras hos Legalisation and Naturalisation Division i Bangkok.
 3. Äktenskapet kan därefter registreras på ett thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur)

Observera om parterna är under 20 år krävs föräldrars eller vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Parterna måste ha fyllt minst 17 år.

En buddistisk eller annan religiös ceremoni har ingen rättslig innebörd utan betraktas enbart som en välsignelseakt.

Giftermål med svensk medborgare berättigar inte automatiskt till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige. Uppehållstillstånd söks på Sveriges ambassad i Bangkok.

Detta intyg söker man antingen på ambassaden eller på ett av våra konsulat via e-post eller brev.

 1. Äktenskapscertifikat. Ansökan om äktenskapscertifikat sänds till den lokala Skattemyndigheten för den som är skriven i Sverige. Besök gärna Skatteverkets webbplats för mer information.
 2. Årlig inkomstuppgift i original. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
 3. Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden skall dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
 4. Fotokopior av bägge parternas pass

Detta intyg söker man personligen och kan endast sökas på ambassaden.

 1. Hindersprövning. Blanketten kan du få genom att klicka här eller så kan det hämtas på ambassaden. Ifylld blankett lämnas in i original till ambassaden tillsammans med personbevis som visar att du är avregistrerad och utflyttad. Bägge parterna måste närvara vid inlämnandet.
 2. Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +4606 (0)8-564 851 60. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.
 3. Årlig inkomstuppgift i original. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
 4. Referensbrev, med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden skall dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
 5. Fotokopior av bägge parternas pass
 6. För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom, i det fall skilsmässan inte är registrerad i Sverige.

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Khet/Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Adress till Utrikesministeriet i Bangkok
Ministry of Foreign Affairs
Legalisation and Naturalisation Division, 3rd floor,
Department of Consular Affaris
123 Chaeng Wattana Road, Laksi,
Bangkok 10210

För att skattemyndigheten i Sverige skall kunna registrera äktenskapet (detta anmäls av den sökande, inte av ambassaden) krävs att vigselattesten som erhållits från distriktskontoret (Khet/Amphur) uppvisas i original (eventuellt erforderligt vidimerad kopia, säkrast att höra med Skatteverket på telefonnummer 0771–567567). Det är inget krav att handlingen översätts (däremot går handläggningen fortare då).

Adress till Skatteverket
Folkbokföringskontoret
BOX 942
601 19 NORRKÖPING
www.skatteverket.se

Sändning av begäran
Skicka din kompletta begäran till ambassad eller det konsulat som är ansvarigt för den region du är bosatt i, via e-post alternativt med brev till en av föjande adresser.

140 One Pacific Place, floor 20,
Sukhumvit Road, between soi 4 and 6,
Klong Toei, Klong Toei,
Bangkok 10110
ambassaden.bangkok-intyg@gov.se
186/48 Green Valley,
Moo 5, Mae Sa, Mae Rim,
Chiang Mai 50180
konsulatcm@gmail.com
222/2 Petchkasem Road,
Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan 77110
swedishconsulatehuahin@gmail.com
Dusit Thani hotell, 240/2 Moo 5,
Pattaya, Beach Road, Banglamung,
Chonburi 20150
swedishconsulatepattaya@gmail.com
25/50 Mae Luan Road,
Thumbon Talad-Nua,
Amphur Muang,
Phuket 83000
info@swedishconsulatephuket.org

Ansvarsområde för ambassad och konsulat
Kartan nedan visar vilka område/provinser som ambassaden respektive konsulaten ansvarar för vid utfärdande av intyg och legaliseringar. Kontakta ambassaden eller konsulatet i det område där du är bosatt.

Map of Thailand

Legaliseringar
Om utländsk myndighet begär att en svensk handling måste legaliseras hänvisar ambassaden till UD Legaliseringar. Vissa handlingar måste först bestyrkas av Notarius Publicus i Sverige innan de kan legaliseras av UD, till exempel betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor. För ytterligare information gällande legaliseringar läs vidare här: UD Legaliseringar

Observera att ambassaden endast kan bestyrka svenska handlingar om de först har legaliserats av UD legaliseringar.

Ambassaden kan bland annat vara behjälplig med att intyga att en kopia överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter.

Legalisering av thailändska handlingar
Ambassaden kan även bestyrka thailändska handlingar om de först har legaliserats av thailändska utrikesministeriet. Legalisation and Naturalisation Division är myndigheten i Thailand som ansvarar för thailändska legaliseringar.

Blanketter
Här kan du ladda ner blanketter och informationsblad genom att klicka på länkarna.

Begäran om intyg (gäller för begäran om intyg per e-post eller brev)
Äktenskapscertifikat (ansökan till Skatteverket för dig som är folkbokförd i Sverige)
Hindersprövning (för dig som är avregistrerad från Skatteverket och bosatt i regionen)
Referensbrev (kontaktuppgifter till två vittne som är bosatt i samma bosättningsland)
Advokatlista

Avgifter och betalningssätt
Ambassaden accepterar betalning i lokal valuta med kreditkort direkt på ambassaden eller kontantinsättnng till ambassadens bankkonto. Inbetalningskort upphämtas vid besöket och betalas på UOB-bank i Two Pacific Place.

För intyg som begärs via e-post/brev, kan betalning göras på följande sätt:
• Via mobil bankapplikation (s.k. skärmdump)
• ATM-transfer (fotokopia)
• Insättning på bankkonto

Observera att insättningen ska göras till konsulat eller ambassaden som begäran sänds till.

Växelkursen regleras av Utrikesdepartementet i Sverige och uppdateras normalt mellan den 1: a – 10: e i varje månad. För mer information kring konsulära avgifter, se Avgifter, Avgiftsförordning (1992:191).

Med dagens växelkurs är avgiften för ett intyg 720 THB.
För ansökan via e-post och brev tillkommer en avgift, 200 THB/intyg, för expedition och porto.

Service
SEK
THB
Intyg
200
720
Legalisering
200
720
Översättning av körkort
200
720
Bestyrka namnunderskrift
200
720
Bestyrka en kopia av originalet
200
720
Levnadsintyg
Ingen avgift
Ingen avgift
Expedition och porto
-
200

Bankkonto till ambassaden respektive konsulaten.

Sveriges Ambassad i Bangkok
Namn: Embassy of Sweden
Bank: UOB Bank
Branch: Sukhumvit 4 (Two Pacific Place)
Kontonr.: 7951054317
Sveriges Konsulat i Chiang Mai
Namn: Consulate of Sweden, Chiang Mai
Bank: Krungthai Bank
Branch: Mae Rim
Kontonr.: 515-0-06594-3
Sveriges Konsulat i Hua Hin
Namn: Consulate of Sweden, Hua Hin
Bank: Bangkok Bank
Branch: Hua Hin
Kontonr.: 354-4-109642
Sveriges Konsulat i Pattaya
Namn: Jarucha Pattamatin
Bank: Siam Commercial Bank
Branch: Lotus North Pattaya
Kontonr.: 414-05 06 77 – 4
Sveriges Konsulat i Phuket
Namn: Consulate of Sweden in Phuket
Bank: Bangkok Bank
Branch: Phuket
Kontonr.: 264-3-084367
Senast uppdaterad 02 jul 2020, 10.38