• Svenska

Om utlandet Thailand

Intyg för vigsel inför thailändsk myndighet

För att ingå och registrera äktenskap inför thailändsk myndighet måste en svensk medborgare först erhålla ett äktenskapcertifikat från Skatteverket. Äktenskapscertifikatet ska i sin tur lämnas över till ambassaden eller konsulat tillsammans med nedanstående dokument för utfördande av ett intyg.

För dig som är folkbokförd och bosatt i Sverige

Detta intyg söker man antingen på ambassaden eller på ett av våra konsulat via e-post eller brev. Följande underlag ska sändas in.

 • Blankett för begäran om intyg(för PDF klicka här)
 • Äktenskapscertifikat. Ansökan om äktenskapscertifikat sänds till den lokala Skattemyndigheten för den som är skriven i Sverige. Besök gärna Skatteverkets hemsida för mer information.
 • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
 • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
 • Passkopior av bägge parter            

För dig som är utskriven från Sverige och bosatt i Thailand

Detta intyg söker man personligen och kan endast sökas på ambassaden. Följande underlag ska lämnas in.

 • Hindersprövning. Blanketten kan du få genom att klicka här eller så kan den hämtas på ambassaden. Ifylld blankett lämnas in i original till ambassaden tillsammans med personbevis som visar att du är avregistrerad och utflyttad. Bägge parterna måste närvara vid inlämnandet.
 • Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +4606 (0)8-564 851 60blobid0.png. Personbeviset får inte vara äldre än 3 månader.
 • Årlig inkomstuppgift. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från pensionsmyndighet eller liknande.
 • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden ska dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke.
 • Passkopior av bägge parter
 • Äktenskapsskillnadsdom. För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom, i det fall skilsmässan inte är registrerad i Sverige.

Översättning och registrering

Det av ambassaden utfärdade intyget ska översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till det thailändska distriktskontoret (Khet/Amphur) där registreringen av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag.

Adress till Utrikesministeriet i Bangkok

 • Ministry of Foreign Affairs
  Legalisation and Naturalisation Division, 3rd floor,
  Department of Consular Affaris
  123 Chaeng Wattana Road, Laksi,
  Bangkok 10210
 • MRT Klong Toei Station, Bangkok
  Legalisation and Naturalisation Division,
  Metro Mall
  MRT Klong Toei (tunnelbana)

Registrering av thailändsk vigsel hos svensk myndighet

För att skattemyndigheten i Sverige ska kunna registrera äktenskapet (detta anmäls av den sökande, inte av ambassaden) krävs att vigselattesten som erhållits från distriktskontoret (Khet/Amphur) uppvisas i original (eventuellt erforderligt vidimerad kopia, säkrast att höra med Skatteverket på telefonnummer 0771–567567). Det finns inget krav på att handlingen är översatt (däremot går handläggningen fortare då).

Adress till Skatteverket

Folkbokföringskontoret
BOX 942
601 19 NORRKÖPING
www.skatteverket.se

Senast uppdaterad 02 mar 2021, 14.57