Meny

Landrättigheter

Sverige bidrar till att stärka landrättigheter både för småskaliga lantbrukare och storskaliga investerare, med starkt fokus på kvinnors rättigheter.

Bakgrund

Land på fastlandet i Tanzania kategorieras i tre typer:

 • Mark på bynivå omfattar cirka 70 procent och brukas av cirka 80 procent av befolkningen på landsbygden. Marken förvaltas av respektive byråd.
 • Reserverad mark täcker 28 procent och består av skog, nationalparker, viltreservat, mark reserverad för allmännyttiga företag etc. och sköts av ansvariga myndigheter för naturpreserving.
 • Allmän mark omfattar cirka 2 procent och består av all mark som ligger i stadsområden, tomter och gårdar. Denna mark förvaltas av landkommissionärer.

Otydliga och ibland motstridiga landrättigheter och oklarheter kring användning av land kan ha negativ påverkan på landrelaterade investeringar, och kan bli ett hinder för småskaliga lantbrukare och minska deras möjligheter att göra produktiva investeringar. Det kan också leda till ökade kostnader och minskat intresse från storskaliga investerare, speciellt om det finns risk för landkonflikter. Kvinnors rättighet till land är garanterad enligt lag officiellt, men respekteras ofta inte i praktiken. Vidare är rättssäkerhet och transparens är viktiga frågor för olika grupper, inklusive pastoralistster, avseende landrättigheter.

Svenskt stöd

Stöd till landsektorn är ett relativt nytt område i resultatstrategin och förväntat resultat är:

 • Ökad rättsäkerhet kring landrättigheter för småskaliga lantbrukare och storskaliga investerare.

Det svenska stödet kommer därför att inriktas på initiativ som stärker systemen för landadministration och förbättrar förvaltning av land, och för att säkerställa ett aktivt engagemang och andra aktörers rättigheter (privata sektorn, civilsamhället etc.). Stödet kanaliseras i huvudsak till ministeriet (Ministry of Lands, Housing and Human Settlement) genom Land Tenure Support Programme (LTSP), men med komplimenterande stöd till civilsamhället. Forskning kring landfrågor stöds av forskningssamarbetet.

De huvudsakliga komponenterna är:

 • Transparens och utbredda fördelar av stora landavtal.
 • Policy och institutionell utveckling
 • Regularisering av landägande i tre distrikt (Kilombero, Malinyi och Ulanga)

De huvudsakliga dialogfrågorna är:

 • Avtrappa lagstiftning och praxis som diskriminerar kvinnors tillgång till land.
 • Säkra landrättigheter för andra utsatta grupper, däribland pastoralistster.
 • Resettlement Policy and Act för att uppfylla internationell (IFC) standard.

Pågående och kommande bidrag inkluderar:

 • Support till Pastoralists Indigenous
 • Stöd till Legal and Human Rights Centre (LHRC), som bland annat arbetar med landrättigheter.
 • Forskning och kapacitetsuppbyggnad på Ardhi University (ARU).
 • Stöd till Tanzania Land Tenure Support Programme, som genomförs av ministeriet (Ministry of Lands, Housing and Human Settlement). Avtalet för detta treåriga program som är samfinansierat med DFID och danska ambassaden undertecknades i mitten 2015.

Resultat

 • Innan slutet av LTSP:s första år hade 18 byar fått Village Land Use Plans (VLUPs), 12,238 landstycken hade genomgått de initiala stegen för allokering av Certificates of Customary Right of Occupancy (CCRO) och 50 bygränser hade kartlagds.
 • En så kallad baslinjeundersökning genomfördes i 37 byar.

Kontakt:

Victor Mollel (victor.mollel@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 11.02