Meny

Fattigdomsreducering

För att bidra direkt till fattigdomsreducering stöttar Sverige nätverket Kontantstöd till Extremt Fattiga Hushåll (PSSN), vilket är ett nationsomspännande nätverk som omfattar mer än en miljon hushåll, och strax över fem miljoner människor, som anses som extremt fattiga.

Varannan månad får de fattigaste hushållen en förutbestämd summa pengar. Hushåll kan även erhålla ytterligare medel under förutsättning att hushållets barn går i skolan samt att små barn tas på återkommande sjukhusbesök.

PSSN inkluderar även aktiviterer till stöd för möjligheter till ekonomisk aktivitet genom bland annat förbättring av levnadsvillkor-komponenter. Under jordbrukets lågsäsong, när det är svårt att finna tillfällig anställning, implementeras arbetsintensiva projekt såsom konstruktion av klassrum och dammar för bevattning. Dessa projekt skapar möjligheter till enskildas försörjning såväl som bidrar till lokala samhällens utveckling.

Förbättring av levnadsvillkor-komponenten stärker hushållens kapacitet att använda kontanter till ekonomiska aktiviteter, exempelvis utbildning i entreprenörskap.

Kontakt

True Schedvin (true.schedvin@gov.se)

Senast uppdaterad 22 nov 2017, 11.08