Meny

Ekonomisk tillväxt

Målet för svenskt utvecklingssamarbete inom jordbruk och privatsektorutveckling i Tanzania är att bidra till arbetstillfällen och ökade inkomster för människor som lever i fattigdom.

Tanzanias ekonomi har upplevt hög tillväxt under det senaste decenniet på ca 7 procent, men med en befolkningstillväxt på 3 procent är tillväxten per capita långsam. Tanzanias nationella fattigdomsnivå har minskat från ca 49 procent till 28 procent medan den internationella fattigdomsnivån ligger runt 48 procent. Det absoluta antalet människor i fattigdom är fortfarande ca 12 miljoner, vilket är bland de högsta i Södra Afrika.

Tre av fyra arbetstillfällen skapas av privata sektorn, både formell men framför allt informell och uppskattningsvis finns det 3,1 miljoner mikro- samt små- och medelstora företag (MSMEs) i Tanzania. Men när 800 000 ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden varje år krävs inte bara många företag utan också produktiva och växande företag som kan skapa anständiga arbeten för människor att generera inkomster över fattigdomsgränsen.

Utmaningarna är många. I Tanzania återfinns 65-70 % av arbetskraften inom jordbrukssektorn, men trots detta bidrar jordbruk till endast 1/3 av Tanzanias BNP. Jordbrukssektorn karaktäriseras av låg produktivitet, hög andel fattigdom, svag infrastruktur, dåligt utvecklade värdekedjor, asymmetrisk information och låga nivåer av kommersialisering. Tanzania söker nu vägar att öka produktiviteten inom jordbruken samt utveckla tillverkningsindustrier och företagande.

Men företagande, produktivitet och jobbskapande hindras ytterligare av faktorer som ogynnsamt affärsklimat, bristande tillgång till finansiella tjänster, okvalificerad arbetskraft, handelshinder, samt begränsade markrättigheter och tillgång till marknader. 

Svenskt stöd

Ambassadens portfölj för jordbruk- och privatsektorutveckling syftar till att stödja utveckling av marknader, värdekedjor och handel som möjliggör för människor som lever i fattigdom att öka sina inkomster, produktivitet och skapa arbetstillfällen. Det svenska stödet kanaliseras genom ett antal aktörer såsom olika Tanzaniska stiftelser/fonder (Trusts), FN-systemet, challenge funds, civil samhälle och Public Private Development Partnerships. För närvarande innehåller den kombinerade privatsektor- och jordbruksportfolion ett antal program med följande mål:

  • Ökad tillgång till och användning av finansiella tjänster,
  • Ökad tillgång till kapital för små företag i jordbrukssektorn,
  • Ökad tillgång till tjänster för affärsutveckling
  • Förbättrad handel i och med Tanzania,
  • Ekonomisk tillväxt och sysselsättning, särskilt för kvinnor och unga,
  • Ökad produktivitet och förbättring av inhemska och internationella värdekedjor inom jordbruket

Financial Sector Deepening Trust (FSDT) stimulerar innovation och produktutveckling, genererar kunskap och stödjer policyutveckling för att fler människor i fattigdom att få tillgång finansiella tjänster såsom krediter, sparande och försäkringar. Allomfattande stöd till ekonomisk tillväxt och anständig sysselsättning ges till OneFund och UNDAP II. Ökad inkomst, jordbruksproduktivitet och förbättrade värdekedjor stöds genom Africa Enterprise Challenge Fund (AECF), Agricultural Markets Development Trust (AMDT), och Coffee Farmers Alliances Tanzania (CFAT), vilket även länkar upp små kaffeodlare med internationella uppköpare. Tanzanian Horticultural Association (TAHA) stödjer kvinnor och män i grönsak- och fruktindustrin i Tanzania genom policydialog, förbättrad produktivitet och länkar till marknader.

Resultat

  • Insatser som stöttats av FSDT har bidragit till att fler än 2 000 000 människor, varav över 50 % är kvinnor och unga, har tillgång till finansiella tjänster. FSDT var även en avgörande aktör i processen för främjande av interoperabilitet, vilket gjort Tanzania en av de främsta i världen på digital finans. 
  • AECF och CFAT har bidragit till ökade inkomst för över 280 000 jordbrukshushåll. CFAT har även utbildat över 60 000 jordbrukare i jämställt beslutsfattande, god jordbrukssed och finansiell förvaltning.
  • UNDAP har bidragit till att mer än 3000 småskaliga jordbrukare i Arusha, Manyara. Iringa, Kilimanjaro och Dodoma utbildades i skördehantering samt förvaring före kontakt med köpare. Entrepreneurship Education (EE) introducerades i Tanzanias utbildningssystem och FN certifierade 344 lärare och 82 privatlärare på 74 lärarutbildningar, vilket resulterade i att 27 000 studenter, varav 46 % kvinnor, fick utbildning.

Kontakt:

Jenny Åkerbäck (jenny.akerback@gov.se)

Brasio Msugu (brasio.msugu@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 11.00