• Svenska

Om utlandet Tanzania

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Smittspridning av Covid-19 finns i Tanzania. Den oregelbundna tillgången till officiell information och brist på uppdateringar gör det svårt att bedöma omfattning och spridning av sjukdomen. Sjukvårdsystemet i Tanzania har begränsad kapacitet att hantera patienter som uppvisar svårare symptom av Covid-19.

Särskilda inresebestämmelser

TANZANIA FASTLAND

Den 1 februari 2023 publicerades nya resebestämmelser gällande Tanzanias fastland (Travel Advisory No 15 Mainland). Dessa kan du läsa här.

ZANZIBAR

Den 12 augusti 2022 publicerades nya resebestämmelser gällande Zanzibar (Travel Advisory nr. 12 Zanizbar). Dessa kan du läsa här.

GENERELLA KRAV

För flygresor inom landet ska en hälsodeklaration göras.

För övrig information om inresor se nedna länkar.

För Tanzania (fastlandet) https://afyamsafiri.moh.go.tz/

För Zanzibar https://healthtravelznz.mohz.go.tz/

För frågor angående specifika regler vid flygresor rörande exempelvis COVID-19 testcertifikat och andra åtgärder uppmanas resenärer att kontakta aktuellt flygbolag. 

Tanzaniska myndigheter kan med kort varsel vidta andra spridningsreducerande åtgärder och svenskar i landet uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media och tillgängliga informationskanaler samt att följa lokala myndigheters anvisningar. För ytterligare information angående inreseregler, kontakta Tanzanias ambassad i Stockholm 

Lokala restriktioner

Råd till svenska resenärer

Svenskar som befinner sig i Tanzania uppmanas att undvika folksamlingar och allmänna transportmedel, att vara vaksamma och vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Kom ihåg att hålla minst en armlängds avstånd till andra utomhus och inomhus, tvätta händerna, undvika kontakt med personer som uppvisar sjukdomssymptom och stanna hemma om man känner sig sjuk.

Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och som täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser. Sjukvårdskapaciteten i Tanzania är begränsad, se mer information via ambassadens reseinformation här.

Svenskar i Tanzania uppmanas kontrollera sin reseförsäkring, ladda ner appen UD Resklar samt anmäla sig till Svensklistan.

För akuta konsulära nödsituationer hänvisas som vanligt till UD:s konsulära nödjour: +46 8-405 50 05.

Läs UD:s rekommendationer kring nya Coronaviruset här.

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Läs mer här: Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för  Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Senast uppdaterad 07 feb 2023, 10.58