Meny
  • Svenska

Om utlandet Sydkorea

Pass utomlands i Sydkorea

Koreanska myndigheter har den 1 oktober meddelat att en utländsk medborgare i Korea som skaffar nytt pass måste anmäla detta till senast inom 30 dagar från passets utfärdandedatum, men allra senast inom 44 dagar för att inte få böter.  Information om hur man går tillväga..pdf

När det gäller uppehållstillståndskort måste inställa sig personligen hos immigrationsmyndigheten för att anmäla förändringar såsom namn, adress, passnummer inom två veckor från det att förändringen ägt rum. Om inte blir man bötfälld på upp till ett belopp om 1 miljon KRW.

 

Pass utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer