• Svenska

Om utlandet Sydafrika

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Sedan 5 april 2022 har Sydafrika hävt den så kallade "State of Disaster".

För mer information om smittspridningen i Sydafrika och situationen i landet, vänligen se:

Ett nationellt informationsnummer i Sydafrika finns dit allmänheten kan vända sig med frågor: 0800 029 999.

Ambassaden följer också utvecklingen noga och uppdaterar regelbundet informationen här och i våra sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss för att snabbt kunna ta del av ny information. 

Särskilda inresebestämmelser

I nuläget avråder inte UD från resor till Sydafrika. UD har dock beredskap att återinföra reseavrådan för länder eller regioner vid ett kraftigt försämrat läge på grund av pandemin eller på direkt uppmaning av Folkhälsomyndigheten.

Att UD från och med 1 oktober 2021 tog bort sin avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder med anledning av coronapandemin, innebär det tyvärr inte att resesituationen är som före coronapandemins utbrott. Även i Europa är läget fortfarande föränderligt och många länder har inreserestriktioner och förhållningsregler för alla som befinner sig i landet. Oavsett om UD avråder eller inte är det upp till dig som resenär att fatta beslut om att resa, hålla dig välinformerad, ha ett försäkringsskydd och att resa med marginal för förseningar och extra kostnader.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa i Sydafrika. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Sydafrikas ambassad i Stockholm eller på andra orter.  

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Vänligen kontakta ditt flygbolag för mer information om vad som gäller. Resenärer måste själva informera sig om vilka villkor som gäller för aktuellt flygbolag och för inresa i sitt resmål.

Se även information på Folkhälsomyndighetens hemsida gällande resor från utlandet och de rekommendationer som riktar sig till resenärer som reser in i Sverige. 

Lokala restriktioner

Sen den 22 juni 2022 är det inget masktvång på offentliga platser

Gazette 22 June 2022.pdf

Uppdatering om vad som gäller

Nyhetsbrev från den Sydafrikanska regeringen 4 maj 2022

Eventuella resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat:

·  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·  Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·  Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·  Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 05 aug 2022, 12.28