Om utlandet Sydafrika

Ansökan om pass för barn under 18 år i Sydafrika

För barn som aldrig haft svenskt pass måste föräldrarna/vårdnadshavarna beställa ett s.k. samordningsnummer och göra en namnanmälan. Har detta inte gjorts vg se mer information 'Beställning av samordningsnummer'. Om beslut om namn och samordningsnummer erhållits kan ansökan om pass för barnet göras.

 Följande gäller vid ansökan om nytt pass för barnet:

Ambassaden har begränsade öppettider i receptionen på grund av Coronaviruset (Covid-19).  För tidsbokning för passansökan, se mer information HÄR Du måste ha en bokad tid för att ansöka om pass.

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en förälder/vårdnadshavare.
 • Ansökan för pass (efter tidsbokning online) kan endast göras på ambassaden i Pretoria onsdagar mellan kl 09-12 och torsdagar mellan kl 14-16.
 • Avgiften för passet kan betalas med bankkort (Visa eller Mastercard) vid ansökningstillfället på ambassaden. 
 • Passhandlingen finns oftast klar för avhämtning ca 2 veckor efter gjord ansökan. Passet måste avhämtas personligen - gäller om barnet fyllt 6 år annars kan förälder/vårdnadshavare hämta.
 • Passet kan också avhämtas personligen på de svenska konsulatet i Kapstaden, Gaborone eller Windhoek. Detta mot en särskild avgift och expeditionsavgift (se "Prislista för konsulära- och migrationsärenden" till vänster) vilken kan betalas vid ansökningstillfället på ambassaden med bankkort (Visa eller Mastercard) eller inbetalas i förväg till ambassadens bankkonto, se längst ner på sidan.

 

 

Följande handlingar erfordras vid passansökan:

Vänligen notera att samtliga handlingar måste vara i original och när så är relevant legaliserade av behörig myndighet.

 • Födelsebevis för barnet (s.k. unabridged birth certificate) och som tydligt visar båda föräldrarnas namn.
 • Annan giltig fotolegitimation för barnet (har barnet ännu ingen annan fotolegitimation vänligen ta med två passfoton).
 • Om barnet inte är svensk medborgare vid födseln måste beslut om svenskt medborgarskap från Migrationsverket visas upp.
 • Föräldrarnas/vårdnadshavarnas pass som tydligt visar föräldrarnas namnteckning.
 • Föräldrarnas/vårdnadshavarnas handling som visar på sydafrikanskt medborgarskap.
 • Om någon förälder erhållit Sydafrikanskt medborgarskap före 1:e juli 2001 (gäller ej sk automatisk naturalisering) måste bevis från Migrationsverket uppvisas att Du återfått Ditt svenska medborgarskap.
 • Föräldrarnas/vårdnadshavarnas vigselbevis om relevant.
 • Beslutet om barnets namn och samordningsnummer skall medtas.
 • Om endast en av föräldrarna kan komma med barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande samt vidimerad kopia av dennes id-handling som visar namnteckningen uppvisas. Dessa handlingar får ej vara äldre än en månad. Medgivandet måste vara bevittnat av två vittnen permanent bosatta i Sydafrika (vi behöver vittnenas namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer). 
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut som trätt i kraft.

Bankkonto   Bank: Nedbank Kontonamn: Embassy of Sweden Kontonummer: 1602 346 933 Branch code: 160245 Swift code: NEDSZAJJ Branch name: Hatfield, Pretoria Referens: Den sökandes efternamn och intial

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer