Meny
  • Svenska

Om utlandet Storbritannien

Frågor och svar om coronaviruset, resor mm

Ambassaden och UD:s jour får för närvarande många frågor. Vi uppdaterar löpande ambassadens reseinformation. Situationen förändras snabbt och svaren nedan kan snabbt bli inaktuella. Resenärer uppmanas därför att följa uppdateringar via media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Är ambassaden öppen?

Ja, men vi erbjuder för närvarande begränsad service rörande pass och viseringar. Pass kan fortfarande hämtas ut under ordinarie öppettider, se webbsidan. Övriga frågor om pass och viseringar se denna länk.

Nödläge i Storbritannien

Storbritannien är i lockdown, vad innebär det?
Sedan den 24 mars är Storbritannien i lockdown. Det innebär bland annat att rätten att röra sig ute har begränsats i hela landet. Polisen har fått utökade befogenheter och kan ge böter till den som inte följer restriktioner och anvisningar.

Särskilda restriktioner gäller i England, Skottland, Nordirland och Wales se respektive regerings webbsida och följ lokala myndigheters anvisningar:

Hur länge kommer nuvarande restriktioner att pågå?
Situationen utvärderas löpande, håll dig uppdaterad via brittiska myndigheter. Läs mer här.

Flygresor, reseförbud och karantänsregler

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020 till att gälla fram till och med den 15 juli 2020. 

Brittiska regeringen avråder sedan 17 mars 2020 från icke nödvändiga resor till alla länder, läs mer här.

Varför förlänger Sveriges regering avrådan för icke-nödvändiga resor till alla världens länder?
Även om det för närvarande sker vissa lättnader av spridningsreducerande åtgärder i utlandet, är stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud fortsatt en verklighet i en stor del av världens länder. Störningarna i internationell passagerartrafik är omfattande.

Situationen är fortsatt snabbt föränderlig. Utvecklingen påverkar i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige som befinner sig i utlandet.

Osäkerheten är ännu stor, och det är inte möjligt att för närvarande förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt.

Vad avses med icke nödvändiga resor?
Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor. 

Varför avråder inte Sveriges regering från alla resor?
Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, till exempel för samhället viktiga arbetsresor.

Vad innebär en avrådan?
UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.  Läs mer här.

Kan jag flyga mellan Storbritannien och Sverige?
Det går för tillfället begränsat med direktflyg mellan Storbritannien och Sverige, se flygbolagens webbsidor för information och bokning. Det är även möjligt att flyga med transit i EU-land, ta reda på vilka eventuella restriktioner som gäller för dessa länder, se www.swedenabroad.se 

Tänk på att varje flygbolag och varje lands regering kan ta nya beslut med kort varsel. 

Kommer man att kunna ta sig till/från flygplatsen?
Brittiska regeringen avråder från allt icke nödvändigt resande. Kollektivtrafik och tågtrafik går i begränsad omfattning. Håll dig uppdaterad. Länk till TfL.Länk till Stansted Express.Länk till Gatwick Express.Länk till Heathrow express.  

Kommer jag att hamna i karantän om jag reser till Storbritannien?
Ja, Storbritannien kommer att införa en obligatorisk 14-dagars självisolering vid inresa till landet. Karantänsreglerna kommer att införas den 8 juni. Läs mer om vad detta kommer att innebära på brittiska regeringens webbsida. 

Resenärer i transit som inte behöver passera passkontroll undantas från karantänsreglerna. Det finns även vissa andra undantag för karantänen, se länk för detaljerad information.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver.  

Du som har för avsikt att återvända till Sverige inom en relativt snar framtid bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. Håll tät kontakt med flyg- rese- och försäkringsbolag om konsekvenserna av händelseutvecklingen. 

Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader. 

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
UD:s möjligheter att bistå kan i nuvarande situation påverkas av omständigheterna som nu råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till rådande förutsättningar och acceptera ovisshet.

Kan brittiska medborgare flyga till Sverige trots inreseförbudet?
Ja. Läs mer här.

Sjukvård

Om jag befinner mig i Storbritannien och blir sjuk, vart hör jag av mig då?
OBS! Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020 men under övergångsperioden, fram till 31 december 2020, gäller ännu EU-kortet /EHIC.

Om du som svensk medborgare blir hastigt sjuk under en tillfällig vistelse i Storbritannien – under semestern, affärsresan eller studierna – har du rätt till vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du har samma rätt till vård som invånarna i landet du besöker. Du ska alltid ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet/EHIC) när du åker utomlands. Det är ett konkret bevis på att du är försäkrad i ett EU-land. Om du inte har något EU-kort eller om du inte kan använda det (till exempel för privat vård), kan du inte vägras vård. Men du måste kanske betala på plats och sedan söka ersättning efter hemkomsten. Om du misstänker att du kan vara smittad av coronavirus ska du följa lokala hälsovårdsmyndigheters rekommendationer.

För akut läkarvård vid tillfällig vistelse i Storbritannien behövs det europeiska sjukförsäkringskortet (sk EU-kortet) som beställs från Försäkringskassan. Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du kontakta Försäkringskassan på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Försäkra dig också om att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

Senast uppdaterad 27 maj 2020, 11.52