• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Inreseförbud från Storbritannien till Sverige

Inreseförbudet från länder utanför EU/EES, så kallade tredje länder (inklusive Storbritannien), är förlängt och gäller till 31 maj. Enbart personer som tillhör ett undan­tag får resa in i Sverige och då endast om de dess­utom kan visa upp ett negativt covid-19-test. Testet ska ha genomförts högst 48 timmar före ankomst. Kravet på test före resa gäller inte svenska medborgare. Undantagna testkrav är personer under 18 år, personer som bor i Sverige, samt vissa andra kategorier av resenärer.

Mer information om dessa ändringar på regeringens webbsida.

Inreseförbudet gäller utlänningar som reser till Sverige från Storbritannien med vissa undantag.
Se regeringens webbsida för lista över undantagna personer.

Negativt covid-19 test för inresa till Sverige från Storbritannien

Utländska medborgare som omfattas av undantagen från inreseförbudet behöver visa upp ett negativt testsvar för pågående Covid-19-smitta, innan han eller hon tillåts resa in i Sverige från Storbritannien. 

- Testet får som huvud­regel vara max 48 timmar gammalt.
- Undantagna testkrav är personer under 18 år, personer som bor i Sverige, samt vissa andra kategorier av resenärer.

Mer information om dessa ändringar på polisens webbsida.

Provsvaret ska styrka att resenären inte har en pågående covid-19-infektion, detta kan enligt Folkhälsomyndigheten göras med ett negativt PCR-, LAMP- eller antigentest, och ska komma från ett auktoriserat laboratorium. Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet, lista över auktoriserade brittiska laboratorier.  Även provresultat från NHS godtas.

Det är resenärens ansvar att styrka att använt laboratorium är auktoriserat i det aktuella landet.

Fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens uppmaning för ALLA som varit i Storbritannien; man ska testa sig direkt vid ankomst till Sverige samt efter 5 dagar och man ska isolera sig i 7 dagar.

För ytterligare frågor gällande inreseförbudet, kontakta svensk gränspolis, tel. +46 77 114 14 00

För mer information se polisen.se

 

 

Senast uppdaterad 12 apr 2021, 12.25