Meny
  • Svenska

Om utlandet Storbritannien

Frågor och svar om coronaviruset, resor mm

Vi uppdaterar löpande ambassadens reseinformation. Situationen förändras snabbt och svaren nedan kan snabbt bli inaktuella. Resenärer uppmanas därför att följa uppdateringar via media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Är ambassaden öppen?

Ja, ambassaden är öppen. Pass kan hämtas ut under ordinarie öppettider, se webbsidan. Övriga frågor om pass och viseringar se denna länk.

Läget i Storbritannien

Rätten att röra sig ute och umgås med vänner är begränsad och lokala restriktioner förekommer. Polisen har utökade befogenheter och kan ge böter till den som inte följer anvisningarna.  

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att hålla sig informerade och följa myndigheternas anvisningar.  

Hur länge kommer nuvarande restriktioner att pågå?
Situationen utvärderas löpande, håll dig uppdaterad via brittiska myndigheter. Läs mer här.

Karantänsregler 

Behöver jag sitta i karantän om jag reser till Storbritannien?
Karantänskravet för resor från Sverige hävdes den 12 september kl 04.00. Reser du in efter detta behöver du inte sitta i självisolering. Läs mer här

Behöver jag tänka på något innan jag reser?
Ja, ett formulär med kontaktuppgifter skall fyllas i innan avresa, detta gäller oavsett om du kommer från ett land med karantänskrav eller inte. Formuläret kan fyllas i tidigast 48 timmar innan din ankomsttid till Storbritannien. Formuläret måste vara ifyllt innan du reser. Här kan du ladda ner formuläret. 

 

Finns det undantag från karantänen?
Det finns flera undantag från karantänen, se länk för detaljerad information.

Du behöver heller inte självisolera om du reser in till Storbritannien, samt har tillbringat de föregående 14 dagarna i, ett av de länder som Storbritannien upprättat resekorridor med. Dessa länder hittar du här

Jag flyger till Storbritannien från Danmark, behöver jag självisolera?
Ja, för dig som reser till Storbritannien via Danmark efter kl 04.00 den 26 september gäller 14-dagars självisolering. Detta gäller även om du innan resan endast varit i Sverige. Om du reser med bil genom Danmark kan du i vissa fall undantas av karantänskravet. Läs mer här.

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symtom?
Om du utvecklar symtom på covid-19 skall du och de du bor med följa myndigheternas riktlinjer för självisolering och testning. Läs mer via länk.
 

Flygresor och avrådan från resor

Den 14 september 2020 hävdes avrådan från icke nödvändiga resor till Storbritannien. Läs mer här

Varför avråder Sveriges regering från icke-nödvändiga resor till ett stort antal länder?
Även om det för närvarande sker vissa lättnader av spridningsreducerande åtgärder i utlandet, är stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud fortsatt en verklighet i en stor del av världens länder. Störningarna i internationell passagerartrafik är omfattande.

Situationen är fortsatt snabbt föränderlig. Utvecklingen påverkar i hög grad svenska utlandsmyndigheters möjlighet att bistå svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige som befinner sig i utlandet.

Osäkerheten är ännu stor, och det är inte möjligt att för närvarande förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt.

Vad avses med icke nödvändiga resor?
Icke nödvändiga resor avser besöks- och turistresor. 

Varför avråder inte Sveriges regering från alla resor?
Det kan fortfarande finnas resor som är nödvändiga, till exempel för samhället viktiga arbetsresor.

Vad innebär en avrådan?
UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Läs mer här. 

Kommer man att kunna ta sig till/från flygplatsen?
Brittiska regeringen avråder från icke nödvändigt resande, till samtliga länder bortsett från vissa undantag

Kan brittiska medborgare flyga till Sverige trots inreseförbudet?
Ja. Det följer av utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU att EU-rätten gäller i förhållande till Storbritannien under den övergångsperiod som löper fram till den 31 december 2020. Det betyder att brittiska medborgare fortfarande är att anse som EES-medborgare och att resor från Storbritannien inte träffas av förbudet. Läs mer här.

Sjukvård

Om jag befinner mig i Storbritannien och blir sjuk, vart hör jag av mig då?
OBS! Storbritannien lämnade EU 31 januari 2020 men under övergångsperioden, fram till 31 december 2020, gäller ännu EU-kortet /EHIC.

Om du som svensk medborgare blir hastigt sjuk under en tillfällig vistelse i Storbritannien – under semestern, affärsresan eller studierna – har du rätt till vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Du har samma rätt till vård som invånarna i landet du besöker. Du ska alltid ta med ditt europeiska sjukförsäkringskort (EU-kortet/EHIC) när du åker utomlands. Det är ett konkret bevis på att du är försäkrad i ett EU-land. Om du inte har något EU-kort eller om du inte kan använda det (till exempel för privat vård), kan du inte vägras vård. Men du måste kanske betala på plats och sedan söka ersättning efter hemkomsten. Om du misstänker att du kan vara smittad av coronavirus ska du följa lokala hälsovårdsmyndigheters rekommendationer.

För akut läkarvård vid tillfällig vistelse i Storbritannien behövs det europeiska sjukförsäkringskortet (sk EU-kortet) som beställs från Försäkringskassan. Om du är utomlands och blir akut sjuk men inte har ditt EU-kort till hands, kan du kontakta Försäkringskassan på telefonnummer +46 771-524 524 för att få ett provisoriskt intyg. Försäkra dig också om att du har ett fullgott försäkringsskydd. 

Om du är bosatt i Storbritannien ska du registrera dig hos en allmänpraktiserande läkare, en så kallad General Practitioner (GP). Här kan du hitta en GP. Efter registreringen tilldelas den bosatte ett National Health Number. Här finns mer information om sjukvårdssystemet National Health Service (NHS).

Senast uppdaterad 12 okt 2020, 17.04