Meny

Resa till Storbritannien

Rösta utomlands: Storbritannien

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Du som är svensk medborgare bosatt i Storbritannien kan rösta i riksdagsvalet 2018.

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill: - anmäla dig till röstlängd eller - anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

Alla som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten. Du kan också rösta på ambassaden i London.

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på http://www.val.se

VIKTIGA DATUM

Juni - Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten beställas genom ett formulär på deras webbsida som öppnar i juni, vecka 23. 

Juli - Om du är folkbokförd i utlandet och är med i röstlängden skickar Valmyndigheten ut material för brevröstning under juli månad tillsammans med ett utlandsröstkort till din adress i Skatteverkets folkbokföringsregister.

27 juli - Du som väljer att brevrösta kan skicka rösten med post från utlandet tidigast 45 dagar innan valdagen.

3 augusti - Senaste dag för anmälan till röstlängden. Skatteverket behöver få din anmälan senast den 3 augusti 2018 för att den ska hinna registreras innan riksdagsvalet. Du behåller automatiskt din rösträtt i tio år efter att du har flyttat utomlands. Därefter måste du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)

20 augusti - 5 september - Ambassaden i London har öppet för röstning:
Måndag 20/8 kl  9-17
Tisdag 21/8 kl 9-17
Onsdag 22/8 kl 9-19
Torsdag 23/8 kl 9-17
Fredag 24/8 kl 9-17
Måndag 27/8 kl 9-17
Tisdag 28/8 kl 9-17
Onsdag 29/8 kl 9-19
Torsdag 30/8 kl 9-17
Fredag 31/8 kl 9-17
Lördag 1/9 kl 10-17
Söndag 2/9 kl 10-17
Måndag 3/9 kl 9-17
Tisdag 4/9 kl 9-19
Onsdag 5/9 kl 9-17

Allmänt om: Rösta utomlands

Den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. På Valmyndighetens webbplats kan du läsa om rösträtt för svenskar bosatta utomlands och om hur du går tillväga för att rösta. På Sweden Abroad kommer det även att finnas information om var just du, i det land där du befinner dig, kan finna en plats för röstmottagning. Så håll dig informerad genom att aktivt söka information på aktuell sida på Sweden Abroad för det land där du befinner dig. Informationen uppdateras även löpande på ambassadernas sociala medier som exempelvis Facebook.

Läs mer