Meny

Om utlandet Storbritannien

Beställning av samordningsnummer i Storbritannien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom sex månader. Om en passansökan inte fullföljs inom tidsramen kan samordningsnumret komma att återkallas. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Ansök om samordningsnummer i Storbritannien

Följande dokument krävs:

 1. Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. 
 2. Ifylld blankett Prövning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. 
 3. Underskrivet brev om att sökanden tagit del av information, hämta brevet här.
 4. Födelsebevis där båda föräldrarnas namn ska framgå. 
 5. En så kallad Mother and Baby Discharge Summary från sjukhuset, observera att den röda boken inte är giltig.
 6. Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.
 7. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.
 8. Ett så kallat letter of non-acquisition of British citizenship, om en eller båda föräldrarna flyttade till Storbritannien före 1998, här finns mer information.
 9. Om du också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan även i vissa fall begära intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt. 
 10. Obs! alla dokument skall vara i original. Minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet

Process och handläggning

 

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer
Senast uppdaterad 22 jul 2020, 15.55

Anmälan om svenskt medborgarskap

Anmälan måste lämnas in innan barnet fyllt 18 år för att barnet inte ska förlora sitt svenska medborgarskap.

Anmäl svenskt medborgarskap

Följande dokument krävs:

 1. Ifylld blankett Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far. Läs mer och ladda ner blanketten på Migrationsverkets webbsida. 
 2. Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 
 3. Faderns giltiga svenska pass eller nationella ID-kort. 
 4. Moderns giltiga pass eller annan fotolegitimation.

Avgiften för anmälan är 175 kronor, motsvararande £16. Handläggningstiden beror på Migrationsverkets ärendebelastning och kan ta upp till 6 månader.

Ta med ovanstående dokument till ambassaden, ingen tidsbokning krävs. Här hittar du ambassadens öppettider. Det är också möjligt att göra anmälan på ett konsulat.

.