Meny

Storbritannien

Beställning av samordningsnummer i Storbritannien

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Observera att beställning av samordningsnummer endast ska göras om du ämnar söka pass inom sex månader. Om en passansökan inte fullföljs inom tidsramen återkallas samordningsnumret. Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Observera att för personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste en Anmälan om svenskt medborgarskap göras innan det är möjligt att söka samordningsnummer, här finns mer information.

Ansök om samordningsnummer i Storbritannien

Följande dokument krävs:

  1. Ifylld blankett SKV7750, hämta blanketten här. Sökanden över 18 år måste själv fylla i och skriva under blanketten. Sökanden över 12 år måste skriva under blanketten tillsammans med föräldrarna. 
  2. Ifylld blankett Prövning av svenskt medborgarskap, hämta blanketten här. 
  3. Underskrivet brev som bekräftar att sökanden tagit del av information om sexmånadersregeln, hämta brevet här.
  4. Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 
  5. En så kallad Mother and Baby Discharge Summary från sjukhuset, observera att den röda boken inte är giltig.
  6. Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta.
  7. Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Svenska föräldrar måste uppvisa giltigt svenskt pass eller nationellt ID-kort.
  8. Ett så kallat letter of non-acquisition of British citizenship i original, om en eller båda föräldrarna flyttade till Storbritannien före 1998, här finns mer information.

Ta med ovanstående dokument till ambassaden, ingen tidsbokning krävs. Det är också möjligt att söka samordningsnummer på ett konsulat. Minst en av föräldrarna till ett barn måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet, barnet behöver följa med. Här hittar du ambassadens öppettider för samordningsnummer.

Handläggningstiden för samordningsnummer är normalt 6-8 veckor.

När ni erhållit beslut om samordningsnummer kan ni boka tid för ansökan om pass. 

Grundläggande information om: Beställning av samordningsnummer

Läs mer