• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Prövning av svenskt medborgarskap

Vid ansökan om/förnyelse av pass/ID-kort är du alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta. För mer information om svenskt medborgarskap, se Migrationsverkets webbsida.

Senast uppdaterad 06 nov 2020, 14.39