Meny

Om utlandet Storbritannien

Ansök/förnya pass för barn under 18 år i Storbritannien

Tidsbokning

All tidsbokning görs online. Nya tider för kommande veckor släpps varje fredag, någon gång mellan 9 och 17

Om du får förhinder till din bokade tid är vi tacksamma om du avbokar. Avbokade tider kan då bokas av någon annan.

Du kan ansöka om pass/förnya pass eller ID-kort på ambassaden i London, på en annan svensk ambassad eller hos polisen i Sverige. Om du söker pass i Sverige eller i ett annat land kan du fortfarande hämta ut passet/ID-kortet i Storbritannien.

Det går ofta fortare och är billigare att ansöka om pass i Sverige, mer information om hur du ansöker finns på polisens webbplats

Se denna länk för ytterligare frågor och svar om pass och öppettider

Prövning av svenskt medborgarskap

Du är alltid skyldig att styrka ditt svenska medborgarskap. Även om du är bosatt i Sverige, men det är oklart för passmyndigheten om du är svensk medborgare eller inte, ska passmyndigheten utreda detta.

Så ansöker/förnyar du pass/ID-kort för barn under 18 år på ambassaden i London:

 1. För att boka passtid på ambassaden i London, klicka här. Om det står "Det finns inga mer lediga tider för närvarande." överst på bokningssidan betyder detta att inga bokningsbara tider finns. 
 2. Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en vårdnadshavare.
 3. Fyll i blanketten Prövning av svenskt medborgarskap och ta med en utskriven kopia till ambassaden, hämta blanketten här. Observera att barnet måste ha ett svensk personnummer eller samordningsnummer innan han/hon kan ansöka om pass/ID-kort, läs mer här.
 4. Fyll i blanketten Vårdnadshavarintyg och ta med en utskriven kopia, hämta blanketten här. Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av två vittnen över 18 år bosatta i Storbritannien.
 5. Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats
 6. För svensk förälder som kom till Storbritannien före 1998 ska ett letter of non- acquisition of British Citizenship uppvisas, här finns mer information
 7. Om barnet också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas. Passmyndigheten kan även i vissa fall begära intyg om att man inte blivit medborgare i annat land där man varit bosatt. 
 8. Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass/ID-kort eller annan giltigt fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare åtföljer barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation. 
 9. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. 
 10. Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis uppvisas.
 11. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort. 
 12. Avgiften för ansökan är £137. Vill du hämta ut passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien tillkommer en avgift om £8 till ambassaden samt £17 till konsulatet när du hämtar passet/ID-kortet. Om du ansökt om pass i Sverige eller annan passmyndighet och vill hämta ut på ambassaden eller konsulat betalar du £17 vid upphämtning. Kortbetalningar välkomnas, checkar mottages ej.
 13. Obs! alla dokument skall vara i original. 

Process och upphämtning av pass

 • Handläggningstiden är normalt ca två veckor. Du blir kontaktad via mejl när passet/ID-kortet finns att hämta.
 • Ta med kvitto, nuvarande pass/ID-kort. Om ditt nuvarande pass/ID-kort inte är giltigt krävs att du har en annan giltig fotolegitimation.
 • Vårdnadshavare ska hämta passet/ID-kortet, ta med barnets tidigare pass/ID-kort samt eget giltigt pass eller annan giltigt fotolegitimation
 • Ingen tidsbokning behövs för att hämta pass. Obs att du måste komma under öppettiderna för passutlämning 

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer
Senast uppdaterad 04 aug 2020, 12.20