Meny

Storbritannien

Ansök/förnya pass för barn under 18 år i Storbritannien

 

Så ansöker/förnyar du pass/ID-kort för barn under 18 år på ambassaden i London:

 1. Boka tid via den här webbplatsen. Ambassaden tar endast emot ansökningar efter tidsbokning, bokningar görs endast via webbplatsen. Barnet måste personligen närvara på ambassaden den bokade tiden. 
 2. Barnet måste komma till ambassaden den bokade tiden tillsammans med minst en vårdnadshavare.
 3. Fyll i blanketten Prövning av svenskt medborgarskap och ta med en utskriven kopia till ambassaden, hämta blanketten här/collect the form in English. Observera att barnet måste ha ett svensk personnummer eller samordningsnummer innan han/hon kan ansöka om pass/ID-kort, läs mer här.
 4. Kontrollera att uppgifterna i den svenska folkbokföringen är korrekta. Pass och ID-kort utfärdas i det namn som finns i den svenska folkbokföringen, mer information finns på Skatteverkets webbplats
 5. Om barnet också har ett annat medborgarskap än det svenska ska intyg om detta uppvisas, handlingen måste vara i original. 
 6. Vårdnadshavare ska styrka sin identitet med pass eller annan giltigt fotolegitimation. Om endast en vårdnadshavare åtföljer barnet måste denne visa upp den andre vårdnadshavarens fotolegitimation. Svenska föräldrar måste ha giltigt svenskt pass eller ID-kort.
 7. Fyll i blanketten Vårdnadshavarintyg och ta med en utskriven kopia till ambassaden, hämta blanketten här. Intyget måste vara undertecknad av båda vårdnadshavarna samt bevittnat av två vittnen bosatta i Storbritannien.
 8. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut. Dokument ska vara i original.
 9. Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis uppvisas, handlingen ska vara i original.
 10. För svensk förälder som kom till Storbritannien före 1998 ska ett letter of non- acquisition of British Citizenship uppvisas, här finns mer information. Dokumentet måste vara i original.
 11. Ta med barnets nuvarande pass/ID-kort till den bokade tiden på ambassaden. Om det nuvarande passet/ID-kortet inte är giltigt krävs att annan giltigt fotolegitimation.

Avgiften för ansökan är £131. Vill du hämta ut passet/ID-kortet på ett svenskt konsulat i Storbritannien tillkommer en avgift om £8 till ambassaden samt £14 till konsulatet när du hämtar passet/ID-kortet. Kortbetalningar välkomnas, checkar mottages ej.

Handläggningstiden är normalt ca två veckor efter inställelse på ambassaden. Du blir kontaktad via mejl när passet/ID-kortet finns att hämta. Passet/ID-kortet måste hämtas inom tre månader annars makuleras det, avgiften betalas då inte tillbaka.

Här hittar du passavdelningens öppettider.Vårdnadshavare kan hämta passet/ID-kortet, ta med barnets tidigare pass/ID-kort samt eget giltigt pass eller annan giltigt fotolegitimation. Du kan hämta passet/ID-kortet på ambassaden utan att först boka tid, men du måste komma under passavdelningens öppettider.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer