• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Kontakta ambassaden via e-post ambassaden.london@gov.se eller telefon +44 20 7917 6400. 

Allvarligt sjuk eller skadad

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer