• Svenska

Om utlandet Storbritannien

Larmcentraler

Nödtelefon 999 alternativt 112.

Akut, men ej livshotande sjukdom, tel 110.

Polisen, ej akut ärende, tel 101.