• Svenska

Om utlandet Spanien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering

Det råder för närvarande samhällsmitta av coronaviruset i Spanien. Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU.

Samtliga regioner i Spanien har restriktioner i syfte att minska spridning av covid-19. Munskydd är obligatoriskt i hela landet, även utomhus. Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet.

De lokala tidningarna Sydkusten och Svenska Magasinet publicerar nyheter på svenska. Spanska dagstidningen El País har uppdaterad information på engelska. På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. Förutom informationen nedan har ambassaden har tagit fram svar på vanliga frågor med anledning av Covid-19 i Spanien - Frågor & Svar.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 7 juni ändras reglerna för inresa i Spanien. 

Samtliga resenärer som ankommer Spanien med flyg eller båt måste fortsatt fylla i en hälsodeklaration tidigast 48h innan ankomst till Spanien. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här. När deklarationen är ifylld genereras en QR kod som du kan behöva visa upp vid incheckning samt ankomst till Spanien.

Alla passagerare som fyllt 12 år som reser in till Spanien från ett land som klassas som högrisk (inklusive Sverige) behöver även visa upp ett certifikat på engelska, spanska, franska eller tyska som intygar något av följande:

 • bevis på komplett vaccination mot covid-19 senast 14 dagar före inresa

Certifikatet ska minst innehålla: för- och efternamn, datum när sista dosen gavs, vilket vaccin och nummer på dosen, antal doser, land samt uppgifter om den organisation som utfärdat certifikatet.

 • ett negativt testresultat i NAAT-test (t.ex PCR) eller av EU godkänt antigentest (max 48 h gammalt vid inresa). För mer information kring testkraven och certifikaten se här.

Certifikatet ska minst innehålla: för- och efternamn, datum när testet gjordes, typ av test samt land.

 • ett intyg på genomgången covid-19 infektion max 180 dagar gammalt

Intyget får vara utställt tidigast 11 dagar efter att covid-19 infektion bevisas i Naat (PCR) test. Max 180 dagar får ha gått sedan testet togs. Certifikatet ska minst innehålla: för- och efternamn, datum när testet gjordes, typ av test samt land.

Uppgifter om certifikatet ska inkluderas i hälsodeklarationen.  

Passagerare som ankommer landvägen till Spanien behöver ej presentera hälsoformuläret, däremot omfattas passagerare som fyllt 12 år av Covid testkravet/intyg/certifikat om man reser till Spanien via Frankrike. I dagsläget finns det ej något krav på Covid test/intyg/certifikat om du reser in i Spanien från Portugal. (se mer information nedan "Att resa med bil genom Spanien"). 

Ett system som möjliggör för enskilda personer som är vaccinerade mot covid-19 i Sverige, och har svensk e-legitimation, att beställa ett vaccinationscertifikat som möter EU:s specifikationer ska finnas på plats senast den 1 juli. Läs mer här. Fram tills att covidbeviset är på plats hänvisas frågor om vaccinationsintyg till den sjukvårdsregion man tillhör.

OBS! Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall, individuell rådgivning eller översättning av information från spanska. Ambassaden är en svensk myndighet och reglerna gäller ett annat lands lagstiftning. Spaniens ambassad i Sverige har Frågor & Svar om bland annat inresebestämmelserna på sin hemsida.

Resor inom Spanien

I samband med att det nationella nödläget avslutades den 9 maj så upphörde även de regionala perimeterkarantänerna. På vissa håll i landet kan kommunala perimeterkarantäner införas i områden med hög smitta. Det innebär att polisen kan stoppa personer som reser in eller ut från dessa utan ett giltigt skäl. 

Lokala restriktioner

Munskydd är obligatoriskt i samtliga regioner i Spanien i alla offentliga utrymmen både inomhus och utomhus, oavsett om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra personer eller inte.

Exempel på andra begränsningar som gäller i de flesta regioner:

 • Nedstängning eller begränsade öppettider för barer, restauranger och andra nöjeslokaler.
 • Begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger, barer och andra lokaler.
 • Begränsningar för folksamlingar vid ceremonier som bröllop, dop och begravningar.
 • Beroende på regionen så finns förbud från att samlas i grupper större än 4-10 personer (antal personer regleras av regionerna/kommunerna) som inte är från samma hushåll.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.

Vilka lokala restriktioner gäller på de största turistdestinationerna? Se Frågor & Svar för mer information.

De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter. I flera regioner är vården hårt belastad.

Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa ambassadens svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande. Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
 • För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien.
 • Covid-test och isolering vid ankomst till Sverige från utlandet. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Nationella webbplatser om coronaviruset
Info om coronaviruset

Regionala telefonlinjer om coronaviruset
Hjälptelefon

Lokal turistinformation
Barcelona
Valencia
Andalusien
Kanarieöarna

Hjälplinjer för turister
Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Sjukvård i Spanien
EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Att resa med bil genom Spanien
Passagerare som ankommer landvägen till Spanien behöver ej presentera hälsoformuläret, däremot omfattas passagerare som fyllt 12 år av Covid testkravet/intyg/certifikat om man reser till Spanien via Frankrike. I dagsläget finns det ej något krav på Covid test/intyg/certifikat om du reser in i Spanien från Portugal. Om du ska passera genom flera länder, kontrollera alltid respektive lands reseinformation på ambassadernas hemsida swedenabroad.se då dessa uppdateras löpande. Sveriges ambassad i Spanien lägger löpande upp information under sin Reseinformation.

Re-open Europe
EU och medlemsländerna har skapat ett interaktivt verktyg som ger dig den information du behöver för att kunna planera resor i Europa. Informationen finns på 24 språk och kan vara ett komplement till information från andra källor. Här hittar du information om resande i Spanien.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor
UD har hävt avrådan för resor till Spanien och Andorra. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Covid-19 / Andorra
Sedan den 15 juni tillåter Andorra inresa för nationella medborgare samt EU-medborgare och medborgare från Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Storbritannien, San Marino, Schweiz och Vatikanen utan krav på karantän förutsatt att de vistats i något av dessa länder. Vid andra fall krävs hemkarantän under 15 dagar.

Undantag:

 • Diplomatisk och konsulär personal och tjänstemän i internationella eller humanitära organisationer i utövandet av deras funktioner och deras familjer.
 • Personer som bevisar sin immunitet med ett antikroppstest.
 • Personer som vid inresa i landet uppvisar ett negativt PCR-test och som efter sju dagar efter inresa i landet uppvisar ett nytt negativt PCR-test kan avsluta isoleringen

Befinner du dig i Andorra kan du söka information via regeringens hemsida. Visit Andorra har Covid relaterad information på engelska härHälsoministeriet har information om Covid-19 på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Svenska ambassaden i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: 0046 8 405 50 05.

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 21 jun 2021, 09.16