• Svenska

Om utlandet Spanien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering

Samtliga regioner i Spanien har restriktioner i syfte att minska spridning av Covid-19.

För närvarande råder inget munskyddstvång utomhus, så länge du kan hålla en social distans på 1,5 m.  Kravet om att bära munskydd inomhus kvarstår. Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet. Spanska myndigheter rekommenderar att alltid ha munskydd med sig då det kan uppstå situationer utomhus där distansen ej kan hållas.

De lokala tidningarna Sydkusten och Svenska Magasinet publicerar nyheter på svenska. Spanska dagstidningen El País har uppdaterad information på engelska. På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. Förutom informationen nedan har ambassaden har tagit fram svar på vanliga frågor med anledning av Covid-19 i Spanien - Frågor & Svar.

Särskilda inresebestämmelser

Den 7 juni ändrades reglerna för inresa i Spanien. 

Resenärer som anländer med flyg eller båt

Samtliga resenärer som kommer Spanien med flyg eller båt måste fortsatt fylla i en hälsodeklaration tidigast 48h innan ankomst till Spanien. Hälsodeklarationen är obligatorisk Spain Travel Health (spth.gob.es).  Det är upp till varje land att bestämma vad som krävs för inresa och reglerna kan ändras med kort varsel. För mer information kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här. När deklarationen är ifylld genereras en QR kod som du kan behöva visa upp vid incheckning samt ankomst till Spanien.

Alla resenärer som fyllt 12 år som reser in till Spanien från ett land som klassas som högrisk, inklusive Sverige *, behöver även visa upp ett certifikat på engelska, spanska, franska eller tyska som intygar att du vaccinerats mot Covid-19, testat negativt eller tillfrisknat från Covid-19. Dessa certifikat kommer att skilja sig beroende på om de utfärdats av ett EU land (EU:s Digitala Covidintyg) eller av ett tredjeland (länder som inte är EU-medlemmar och inte heller ingår i något av de samarbetsavtal för ekonomi eller fri rörlighet som finns inom EU).

Resenärer som kommer in landvägen

Resenärer som kommer till Spanien landvägen behöver ej presentera hälsodeklarationen, däremot omfattas passagerare som fyllt 12 år av Covid testkravet/intyg/certifikat om man reser till Spanien via Frankrike. I dagsläget finns det ej något krav på Covid test/intyg/certifikat om du reser in i Spanien från Portugal. Se mer information om att resa med bil genom Spanien under ambassadens Frågor & Svar.

EU:s Digitala Covidintyg

Förordningen om EU:s digitala Covidintyg började tillämpas den 1 juli 2021. Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt Covidintyg utfärdat och kontrollerat i hela EU. Intyget är ett digitalt bevis på att man har antingen vaccinerats mot Covid-19, testat negativt eller tillfrisknat från Covid-19. Intygen kan användas för inresa till Spanien, så länge som något av kriterierna för detta certifikat är uppfyllt:

 • Bevis på komplett vaccination mot Covid-19 senast 14 dagar före inresa. För mer information kring testkraven och certifikaten se information från Spain Travel Health här.
 • Ett negativt testresultat i NAAT-test (t.ex PCR) (max 72 h gammalt vid inresa) eller av EU godkänt antigentest (max 48 h gammalt vid inresa). För mer information kring testkraven och certifikaten se information från det spanska hälsoministeriet här.
 • Tillfrisknandebevis - ett intyg på genomgången Covid-19 infektion max 180 dagar gammalt. Se information från E-hälsomyndigheten här.

Andra certifikat

Tills EU-förordningen som reglerar användningen av EU: s digitala Covidcertifikat blir obligatorisk, kan medborgare i EU: s medlemsländer fortsätta att visa upp de certifikat de har, vilket har gjorts hittills. Se information från det spanska hälsoministeriet här.

Resenärer från tredjeländer som uppfyller kraven för inresa till Spanien (se avsnittet ”Entry requirements for entry in Spain from third countries") kan resa in genom att visa upp något av certifikaten, så länge de uppfyller samma villkor som EU:s Digitala Covidintyg. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här samt vanliga frågor & svar här.

Uppgifter om certifikatet ska inkluderas i hälsodeklarationen.  

*I dagsläget är hela Sverige klassat som högriskområde. Uppdateringar av de länder/områden som anses vara högriskområden kan du se här. Aktuell lista gäller till och med 28 november.  Det är du som resenär som bör hålla dig underrättad om de regler som gäller vid tillfället för din resa. Prata gärna med ditt flygbolag. 

OBS! Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall, individuell rådgivning eller översättning av information från spanska. Ambassaden är en svensk myndighet och reglerna gäller ett annat lands lagstiftning. Spaniens ambassad i Sverige har Frågor & Svar om bland annat inresebestämmelserna på sin hemsida.

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Här finns samlad information om resor från svenska myndigheter: Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se

Resor inom Spanien

I samband med att det nationella nödläget avslutades den 9 maj så upphörde även de regionala perimeterkarantänerna. På vissa håll i landet har dock kommunala perimeterkarantäner samt nattligt utegångsförbud införts i områden med hög smitta. Det innebär att polisen kan stoppa personer som reser in eller ut från dessa utan ett giltigt skäl. Då bestämmelserna kan ändras med kort varsel uppmanas resenärer att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet. På RTVE (Radio y Televisión Española) kan du se de restriktioner som gäller för varje kommun i Spanien (på spanska).

Lokala restriktioner

Spanska myndigheter rekommenderar att alltid ha munskydd med sig då det kan uppstå situationer utomhus där distansen ej kan hållas.

Exempel på andra begränsningar som gäller i de flesta regioner:

 • Nedstängning eller begränsade öppettider för barer, restauranger och andra nöjeslokaler.
 • Begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger, barer och andra lokaler.
 • Begränsningar för folksamlingar vid ceremonier som bröllop, dop och begravningar.
 • Beroende på regionen så finns förbud från att samlas i grupper större än 4-10 personer (antal personer regleras av regionerna/kommunerna) som inte är från samma hushåll.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.

Vilka lokala restriktioner gäller på de största turistdestinationerna? Se Frågor & Svar för mer information.

De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter. I flera regioner är vården hårt belastad.

Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa ambassadens svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande. Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
 • För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om du får Covid-19 symptom utomlands ska du inte resa hem förrän du är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien.
 • Covid-test och isolering vid ankomst till Sverige från utlandet. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Nationella webbplatser om coronaviruset
Info om coronaviruset

Regionala telefonlinjer om coronaviruset
Hjälptelefon

Lokal turistinformation
Barcelona
Valencia
Andalusien
Kanarieöarna

Hjälplinjer för turister
Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Sjukvård i Spanien
EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Covid-19 / Andorra

Mellan Andorra, Spanien och Frankrike är gränserna för närvarande öppna. Observera dock att turister (över 6 år) som vistas 3 eller fler nätter i Andorra måste ha antingen ett vaccinationsintyg, återhämtningsintyg eller ett negativt testresultat. Se mer information från Visit Andorra (Andorras officiella turistbyrå) på engelska här.

Innan du reser, dock viktigt att du tar reda på de eventuella begränsningar eller restriktioner som gäller, då dessa kan ändras med kort varsel.

Resor mellan Andorra och Spanien
För resor mellan Andorra och Spanien, vänligen se information på engelska från det spanska hälsoministeriet här.

Resor mellan Andorra och Frankrike
Om du som bofast i Andorra eller som tillfällig besökare, reser från Andorra till Frankrike är du undantagen krav på att uppvisa ett negativt testresultat (PCR eller TMA) förutsatt att besöket är på mindre än 24 timmar. Du hittar mer information om detta på Frankrikes ambassads hemsida i Andorra på franska här. Covid-information gällande inresa samt resande till Frankrike hittar du Sweden Abroad här

För mer information, besök Visit Andorra (på engelska) här.

Andorras hälsoministerium har covidrelaterad information på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Sveriges ambassad i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: 0046 8 405 50 05.

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 19 nov 2021, 14.14