• Svenska

Om utlandet Spanien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering

Från och med 20 april försvinner det obligatoriska munskyddskravet inomhus med vissa undantag. Munskydd rekommenderas i de fall det är svårt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter.

De lokala tidningarna Sydkusten och Svenska Magasinet publicerar nyheter på svenska. Spanska dagstidningen El País har uppdaterad information på engelska. På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. Förutom informationen nedan har ambassaden har tagit fram svar på vanliga frågor med anledning av Covid-19 i Spanien - Frågor & Svar.

Särskilda inresebestämmelser

Resenärer som anländer med flyg eller båt

Från och med den 6 april är det inte längre obligatoriskt att fylla i en hälsodeklaration inför inresa till Spanien förutsatt att man har ett giltigt vaccinationsbevis. 

Samtliga resenärer som kommer till Spanien (med undantag för barn under 12 år och passagerare i internationell transit) måste kunna visa upp ett giltigt digitalt vaccinationspass. Har man inte ett giltigt EU vaccinationspass måste en hälsodeklaration tidigast 48h innan ankomst till Spanien fyllas i. Har man inte ett giltigt vaccinationspass måste man tillsammans med hälsodeklarationen kunna visa upp ett negativt PCR eller antigen test eller ett återhämtningsintyg som visar att man tillfrisknat efter Covid-19 infektion. När deklarationen är ifylld genereras en QR-kod som du kan behöva visa upp vid incheckning samt ankomst till Spanien. Mer information om inresebestämmelserna och hälsodeklarationen finner du här Spain Travel Health (spth.gob.es).

Det är upp till varje land att bestämma vad som krävs för inresa och reglerna kan ändras med kort varsel. För mer information kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här

Alla resenärer som fyllt 12 år som reser in till Spanien behöver visa upp ett certifikat på engelska, spanska, franska eller tyska som intygar att du vaccinerats mot Covid-19, testat negativt eller tillfrisknat från Covid-19. Dessa certifikat kommer att skilja sig beroende på om de utfärdats av ett EU land (EU:s Digitala Covidintyg) eller av ett tredjeland (länder som inte är EU-medlemmar och inte heller ingår i något av de samarbetsavtal för ekonomi eller fri rörlighet som finns inom EU).

Sedan den 1 februari 2022 gäller för inresa i Spanien att ditt EU- digitala covidintyg inte får vara äldre än 9 månader (270 dagar) sedan du fått den sista dosen i primärvaccinationscykeln (dvs din andra dos). Dvs, certifikatet är giltigt från och med 14 dagar efter den dag då den sista dosen av det fullständiga vaccinationsschemat administrerades och är giltigt upp till 270 dagar från den dag då den sista dosen administrerades.

Därefter krävs en påfyllnadsdos (dvs tredje sprutan) för att intyget ska gälla vid inresa till t ex Spanien. Dvs, vaccinationsintyget / certifikatet måste visa att booster/påfyllnadsdosen administrerats. Dessa intyg som ges efter booster/påfyllnadsdosen är giltiga från och med den dag då boosterdosen gavs.

Observera att vaccinationsintyget med komplett schema för barn under 18 år inte har något utgångsdatum. Det betyder att kravet på boosterdos och 270 dagars utgångsdatum inte gäller för barn under 18 år. Om du är över 12 år och under 18 år anses du därför vara vaccinerad även om 270 dagar har gått sedan den senaste dosen utan att du har fått boosterdosen.

Resenärer som kommer in landvägen

Resenärer som kommer till Spanien landvägen behöver ej presentera hälsodeklarationen, däremot omfattas passagerare som fyllt 12 år av Covid testkravet/intyg/certifikat om man reser till Spanien via Frankrike. I dagsläget finns det ej något krav på Covid test/intyg/certifikat om du reser in i Spanien från Portugal. Se mer information om att resa med bil genom Spanien under ambassadens Frågor & Svar.

EU:s Digitala Covidintyg

Förordningen om EU:s digitala Covidintyg började tillämpas den 1 juli 2021. Alla som är medborgare eller bosatta i EU-länderna kan få ett digitalt Covidintyg utfärdat och kontrollerat i hela EU. Intyget är ett digitalt bevis på att man har antingen vaccinerats mot Covid-19, testat negativt eller tillfrisknat från Covid-19. Intygen kan användas för inresa till Spanien, så länge som något av kriterierna för detta certifikat är uppfyllt:

 • Bevis på komplett vaccination mot Covid-19 senast 14 dagar före inresa. För mer information kring testkraven och certifikaten se information från Spain Travel Health här.
 • Ett negativt testresultat i NAAT-test (t.ex PCR) (max 72 h gammalt vid utresa) eller av EU godkänt antigentest (max 24 h gammalt vid utresa). För mer information kring testkraven och certifikaten se information från det spanska hälsoministeriet här.
 • Tillfrisknandebevis - ett intyg på genomgången Covid-19 infektion max 180 dagar gammalt. Se information från E-hälsomyndigheten här.

Andra certifikat

Tills EU-förordningen som reglerar användningen av EU: s digitala Covidcertifikat blir obligatorisk, kan medborgare i EU: s medlemsländer fortsätta att visa upp de certifikat de har, vilket har gjorts hittills. Se information från det spanska hälsoministeriet här.

Resenärer från tredjeländer som uppfyller kraven för inresa till Spanien (se avsnittet ”Entry requirements for entry in Spain from third countries") kan resa in genom att visa upp något av certifikaten, så länge de uppfyller samma villkor som EU:s Digitala Covidintyg. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här samt vanliga frågor & svar här.

OBS! Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall, individuell rådgivning eller översättning av information från spanska. Ambassaden är en svensk myndighet och reglerna gäller ett annat lands lagstiftning. Du kan även kontakta Spaniens ambassad i Sverige om du har frågor om inresebestämmelserna. 

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Här finns samlad information om resor från svenska myndigheter: Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se

Munskyddskrav

Från och med 20 april försvinner det obligatoriska munskyddskravet inomhus med vissa undantag:

 • I kollektivtrafik, inklusive taxi och annan transport. Dock ej på stationer och perronger så länge man kan hålla säkerhetsavståndet på 1,5m
 • På vårdcentraler och sjukhus
 • På apotek
 • För besökare och personal på äldreboenden

Det är t ex inte längre är nödvändigt att bära munskydd i affärer eller på restauranger.

Munskydd rekommenderas i de fall det är svårt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter eller i dåligt ventilerade lokaler.

Företag har rätt att själva besluta om de vill ha kvar munskyddskravet på arbetsplatserna.

För eventuella lokala restriktioner på de största turistdestinationerna se Frågor & Svar.

Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa ambassadens svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande. Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
 • För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om du får Covid-19 symptom utomlands ska du inte resa hem förrän du är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien.
 • Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Nationella webbplatser om coronaviruset
Info om coronaviruset

Regionala telefonlinjer om coronaviruset
Hjälptelefon

Lokal turistinformation
Barcelona
Valencia
Andalusien
Kanarieöarna

Hjälplinjer för turister
Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Sjukvård i Spanien
EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Covid-19 / Andorra

Andorras gränser är öppna för att komma in i landet från Spanien eller Frankrike. Det är viktigt att du följer de lokala restriktionerna som du hittar på Visit Andorra (Andorras officiella turistbyrå) hemsida på engelska här.

Resor mellan Andorra och Spanien

För resor från Andorra till Spanien, vänligen se information på engelska från det spanska hälsoministeriet här.

Resor mellan Andorra och Frankrike

För resor från Andorra till Frankrike måste alla som är 12 år och äldre uppvisa ett hälsointyg som bevisar att du är helvaccinerade eller har ett covid-19-intyg. Om du inte har något av dessa dokument måste du visa upp ett negativt testresultat (testet måste ha tagits inom 24 timmar före ankomsten). Du hittar mer information om detta på Frankrikes ambassads hemsida i Andorra på franska här. Covid-information gällande inresa samt resande till Frankrike hittar du Sweden Abroad här

För mer information, besök Visit Andorra (på engelska) här.

Covid-19-intyg/certifikat

I Andorra krävs ett Covid-19-intyg/certifikat* för att komma in på barer, restauranger och kaféer, hotell och turistboenden, spa, kultur- och sportställen (inklusive museer, bibliotek, biografer och gym) och skönhetssalonger, kasinon och nöjen arkadhallar, socialvård och dagcenter. Du behöver också uppvisa certifikatet för att delta i inomhusevenemang med fler än 20 personer.

Covid-19-intyget/certifikatet* måste också uppvisas i alla Andorras skidområden: detta gäller alla som deltar i en sportaktivitet (inklusive utförsåkning, och andra aktiviteter) samt de som vill ta sig in i skidliftar, restauranger och slutna utrymmen.

*Om du ej fyllt 16 år behöver du inte visa upp Covid-19-intyget/certifikatet för att komma in på olika ställen, däremot måste du följa alla förebyggande åtgärder som att bära en munskydd.

OBS! Från den 1 februari 2022 finns en gräns för giltigheten av vaccinationsintyget. Det innebär att det inte får ha passerat mer än 9 månader (270 dagar) sedan den senaste dosen av vaccinet mottogs (detta gäller för de som har mottagit 2 doser). Därefter krävs en ny vaccindos för att intyget ska gälla vid inresa till Andorra. För de resenärer som har fått tredje dosen finns i dagsläget ej någon gräns för giltighetstiden av vaccinationsintyget.

Andorras hälsoministerium har covidrelaterad information på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Sveriges ambassad i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.
 

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 18 maj 2022, 09.09