• Svenska

Om utlandet Spanien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering

De lokala tidningarna Sydkusten och Svenska Magasinet publicerar nyheter på svenska. Spanska dagstidningen El País har uppdaterad information på engelska. På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. Förutom informationen nedan har ambassaden har tagit fram svar på vanliga frågor med anledning av Covid-19 i Spanien - Frågor & Svar.

Särskilda inresebestämmelser

Resenärer som anländer till Spanien från EU / Schengenländer

Den 2 juni lyfte Spanien kravet för resenärer från EU samt Schengenländer att visa EU:s digitala Covidintyg eller EU- likvärdig Covid-19 vaccination/ negativt intyg på aktiv infektion/ tillfrisknandeintyg. Passagerare som anländer till Spanien fr o m den 2 juni behöver varken fylla i hälsoformuläret eller visa upp ett COVID-19-vaccinationsintyg.

 • Se information från det spanska hälsoministeriet här.

Resenärer som anländer till Spanien från icke EU / Schengenländer

Det är upp till varje land att bestämma vad som krävs för inresa och reglerna kan ändras med kort varsel. För mer information kontakta Spaniens ambassad i Stockholm.  Du kan också hitta ytterligare information från det spanska hälsoministeriet här

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera att de krav som är uppställda för inresa till ett land, är uppfyllda.

OBS! Ambassaden kan inte hjälpa till med tolkningar av reglerna i enskilda fall, individuell rådgivning eller översättning av information från spanska. Ambassaden är en svensk myndighet och reglerna gäller ett annat lands lagstiftning.

Här finns samlad information om resor från svenska myndigheter: Utrikesresor och att vistas utomlands - Krisinformation.se

Munskyddskrav

Den 20 april återkallades det obligatoriska munskyddskravet inomhus med vissa undantag:

 • I kollektivtrafik, inklusive taxi och annan transport. Dock ej på stationer och perronger så länge man kan hålla säkerhetsavståndet på 1,5m
 • På vårdcentraler och sjukhus
 • På apotek
 • För besökare och personal på äldreboenden

Munskydd rekommenderas i de fall det är svårt att hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter eller i dåligt ventilerade lokaler.

För eventuella lokala restriktioner på de största turistdestinationerna se Frågor & Svar.

Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa ambassadens svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande. Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
 • För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om du får Covid-19 symptom utomlands ska du inte resa hem förrän du är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien.
 • Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Nationella webbplatser om coronaviruset
Info om coronaviruset

Regionala telefonlinjer om coronaviruset
Hjälptelefon

Lokal turistinformation
Barcelona
Valencia
Andalusien
Kanarieöarna

Hjälplinjer för turister
Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Sjukvård i Spanien
EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Covid-19 / Andorra

Andorras gränser är öppna för att komma in i landet från Spanien eller Frankrike. Det är viktigt att du följer de lokala restriktionerna som du hittar på Visit Andorra (Andorras officiella turistbyrå) hemsida på engelska här.

Resor mellan Andorra och Spanien

För resor från Andorra till Spanien, vänligen se information på engelska från det spanska hälsoministeriet här.

Resor mellan Andorra och Frankrike

För resor från Andorra till Frankrike måste alla som är 12 år och äldre uppvisa ett hälsointyg som bevisar att du är helvaccinerade eller har ett covid-19-intyg. Om du inte har något av dessa dokument måste du visa upp ett negativt testresultat (testet måste ha tagits inom 24 timmar före ankomsten). Du hittar mer information om detta på Frankrikes ambassads hemsida i Andorra på franska här. Covid-information gällande inresa samt resande till Frankrike hittar du Sweden Abroad här

För mer information, besök Visit Andorra (på engelska) här.

Covid-19-intyg/certifikat

I Andorra krävs ett Covid-19-intyg/certifikat* för att komma in på barer, restauranger och kaféer, hotell och turistboenden, spa, kultur- och sportställen (inklusive museer, bibliotek, biografer och gym) och skönhetssalonger, kasinon och nöjen arkadhallar, socialvård och dagcenter. Du behöver också uppvisa certifikatet för att delta i inomhusevenemang med fler än 20 personer.

Covid-19-intyget/certifikatet* måste också uppvisas i alla Andorras skidområden: detta gäller alla som deltar i en sportaktivitet (inklusive utförsåkning, och andra aktiviteter) samt de som vill ta sig in i skidliftar, restauranger och slutna utrymmen.

*Om du ej fyllt 16 år behöver du inte visa upp Covid-19-intyget/certifikatet för att komma in på olika ställen, däremot måste du följa alla förebyggande åtgärder som att bära en munskydd.

OBS! Från den 1 februari 2022 finns en gräns för giltigheten av vaccinationsintyget. Det innebär att det inte får ha passerat mer än 9 månader (270 dagar) sedan den senaste dosen av vaccinet mottogs (detta gäller för de som har mottagit 2 doser). Därefter krävs en ny vaccindos för att intyget ska gälla vid inresa till Andorra. För de resenärer som har fått tredje dosen finns i dagsläget ej någon gräns för giltighetstiden av vaccinationsintyget.

Andorras hälsoministerium har covidrelaterad information på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Sveriges ambassad i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.
 

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 22 sep 2022, 16.49