• Svenska

Om utlandet Spanien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar dagligen informationen om smittspridningen inom EU.

Det råder för närvarande en utbredd samhällsmitta av coronaviruset i Spanien. För att begränsa smittspridningen utlystes nationellt nödläge den 25 oktober. Nödläget ger utökad befogenhet till Spaniens autonoma regioner att tillämpa de åtgärder som man anser nödvändiga för att bekämpa spridningen av covid-19. Samtliga regioner i landet har infört restriktioner i syfte att minska spridning av covid-19. De covidrelaterade reglerna varierar i olika delar av landet. Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet.

Spanska dagstidningen El País har uppdaterad information på engelska. De lokala tidningarna Sydkusten och Svenska Magasinet publicerar nyheter på svenska. På hemsidan för Spaniens turistinformation finns uppdaterad information på engelska om att resa i Spanien under Covid-19 pandemin. 

Särskilda inresebestämmelser

Spanien har inte stängt gränserna för resenärer från Schengen-länderna (inklusive Sverige) och vissa andra länder. Det finns inte något krav på att sitta i karantän vid inresa men ett negativt PCR-test krävs. Samtliga regioner i landet har dock infört restriktioner i syfte att minska spridning av covid-19. Munskydd är obligatoriskt i hela landet, även utomhus.

Vid flygresa till Spanien ska en hälsodeklaration fyllas i. Samtliga inresande från högriskländer behöver även kunna visa upp ett negativt covid-19-test vid inresa. I dagsläget inkluderar detta Sverige. Barn under sex år är undantagna regeln. Se mer information från det spanska hälsoministeriet här

Testet måste vara ett s.k. molekylärt test (bl.a. PCR, TMA, LAMP), och ska göras inom 72 timmar före resenärens ankomst till Spanien. Resultatet måste styrkas med originalintyg, i pappersformat eller digitalt, på spanska, engelska, franska eller tyska. Kravet gäller resenärer som kommer med flyg, bil och båt. Spaniens ambassad i Sverige har Frågor & Svar om bland annat om inresebestämmelserna på sin hemsida. 

Även för Kanarieöarna gäller samma krav på PCR-test som för inresa till spanska fastlandet om du reser från Sverige eller andra högriskländer. Testkravet gäller ej barn under sex år. På flygplatsen görs även en hälsokontroll och inresande får lämna en ansvarsdeklaration.

 • Kanarieöarna har även lokala regler med krav på ett godkänt test med negativt resultat vid incheckningen på hotell och andra turistboenden. Det gäller även för resenärer från lågriskländer. Testkravet gäller ej barn under sex år. 
 • Se Frågor & Svar för mer information om Kanarieöarna och dess restriktioner.

Ytterligare information från Kanarieöarnas turistbyrå finns här.

För inresor till Galicien är det obligatoriskt att fylla i en lokal hälsodeklaration utöver den nationella hälsodeklarationen.

 

Vad gäller för inresa till ett område med perimeterkarantän?

En majoritet av Spaniens regioner har infört perimeterkarantän, dvs begränsningar av rätten att resa in- och ut i en region eller i en kommun, för att minska rörligheten i landet. Det innebär att polisen kan stoppa personer som reser mellan regionerna, eller mellan kommuner inom en region, utan ett giltigt skäl. Till exempel får en person som bor i ett område med perimeterkarantän inte resa till en fritidsbostad som ligger utanför det egna området.

Det spanska hälsoministeriet har publicerat en interaktiv karta över Spanien för att se de aktuella perimeterkarantäner, dvs begränsningar av rätten att resa in- och ut i en region eller i en kommun samt begräsningarna av sociala sammankomster och tider för utegångsförbuden.

De nationella gränserna är fortsatt öppna och det går att flyga till en flygplats i ett område som har begränsat rätten att resa in och ut, till exempel Andalusien och Teneriffa. Turism finns inte med bland de skäl som medger inresa till en region med perimeterkarantän, men i och med att de nationella gränserna är öppna stoppas inte turister som ankommer med internationella flyg. 

Väl inne i landet gäller samma regler som för bosatta. Det innebär att turister kan vistas i området de reste in i, men att det inte är tillåtet att resa vidare in i ett område med perimeterkarantän om man inte uppfyller någon av anledningarna nedan: 

a) Resa till vårdcentral eller annan vårdinrättning,
b) Arbets- eller företagsrelaterade samt institutionella eller lagliga förpliktelser,
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola,
d) Hemresa till den egna eller familjens fasta bostad,
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer,
f) Besök på bank, försäkringskontor eller för att tanka på bensinstationer i angränsande områden,
g) Hantering av myndighets-, eller juridiska ärenden som är brådskande eller om man har fått en kallelse,
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas,
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp,
j) Force majeur eller vid särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet korrekt ackrediterad

Lokala restriktioner

Munskydd är obligatoriskt i samtliga regioner i Spanien i alla offentliga utrymmen både inomhus och utomhus, oavsett om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd till andra personer eller inte.

Exempel på andra begränsningar som gäller i de flesta regioner:

 • Nedstängning eller begränsade öppettider för barer, restauranger och andra nöjeslokaler.
 • Begränsningar av antalet personer i affärer, restauranger, barer och andra lokaler.
 • Begränsningar för folksamlingar vid ceremonier som bröllop, dop och begravningar.
 • Förbud från att samlas i grupper större än 4-6 personer (antal personer regleras av regionerna/kommunerna) som inte är från samma hushåll.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.

Det råder utegångsförbud nattetid i samtliga regioner, men tiderna varierar. Kolla upp vad som gäller i den region du ska resa till.

Vilka lokala restriktioner gäller på de största turistdestinationerna? Se Frågor & Svar för mer information.

De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter. I flera regioner är vården hårt belastad.

Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar. Du kan också följa ambassadens svenska twitter @SverigeiES där information publiceras löpande. Se även ambassadens Frågor & Svar med anledning av Covid-19 i Spanien.
 • För frågor om inresa till Spanien, kontakta Spaniens ambassad i Stockholm. 
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Spanien.
 • Covid-test och isolering vid ankomst till Sverige från utlandet. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer här.

Nationella webbplatser om coronaviruset
Info om coronaviruset

Regionala telefonlinjer om coronaviruset
Hjälptelefon

Lokal turistinformation
Barcelona
Valencia
Andalusien
Kanarieöarna

Hjälplinjer för turister
Flera regioner/städer har särskilda informationsnummer för turister. De kan bl.a. hjälpa till med råd kring resande och boende. Se ambassadens Frågor & Svar för regionala informationsnummer.

Re-open Europe
EU och medlemsländerna har skapat ett interaktivt verktyg som ger dig den information du behöver för att kunna planera resor i Europa. Informationen finns på 24 språk och kan vara ett komplement till information från andra källor.

Sjukvård i Spanien
EU medborgare har rätt till akut vård i Spanien på samma villkor som spanjorer. Du behöver visa upp det blå EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg. På ambassadens Frågor & Svar hittar du mer information och kontaktuppgifter till aktiverade hjälplinjer i regionerna.

Att resa med bil genom Spanien under nödläget
Även under nödläget är det tillåtet att färdas genom de regioner och kommuner som har perimeterkarantän (dvs förbud för in- och utresa). Tillståndet gäller för genomresa och tillåter inte att man stannar i ett område med perimeterkarantän utan särskilda skäl. Från och med den 30 mars 2021 krävs ett negativt PCR test för inresande till Spanien som kommer landvägen via Frankrike.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor
UD har hävt avrådan för resor till Spanien och Andorra. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som påverkar din resa kan införas med kort varsel. 

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Covid-19 / Andorra
Sedan den 15 juni tillåter Andorra inresa för nationella medborgare samt EU-medborgare och medborgare från Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, Storbritannien, San Marino, Schweiz och Vatikanen utan krav på karantän förutsatt att de vistats i något av dessa länder. Vid andra fall krävs hemkarantän under 15 dagar.

Undantag:

 • Diplomatisk och konsulär personal och tjänstemän i internationella eller humanitära organisationer i utövandet av deras funktioner och deras familjer.
 • Personer som bevisar sin immunitet med ett antikroppstest.
 • Personer som vid inresa i landet uppvisar ett negativt PCR-test och som efter sju dagar efter inresa i landet uppvisar ett nytt negativt PCR-test kan avsluta isoleringen

Befinner du dig i Andorra kan du söka information via regeringens hemsida. Visit Andorra har Covid relaterad information på engelska härHälsoministeriet har information om Covid-19 på katalanska.

Andorras regering har två hjälpnummer, dels ett informationsnummer +376 301188 dels ett kontaktnummer för konsulära frågor +376 324292.

Svenska ambassaden i Madrid bistår svenskar som är nödställda i Andorra, är du i behov av hjälp kan du kontakta ambassaden i Madrid.

Information om UD:s arbete med anledning av coronakrisen

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: 0046 8 405 50 05.

Information om smittspridning och hälsoråd vid hemkomst

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus
Frågor och svar om nytt coronavirus

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Senast uppdaterad 19 apr 2021, 09.07