• Svenska

Om utlandet Slovakien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar löpande informationen om smittspridningen inom EU. Det råder för närvarande en utbredd samhällsmitta av coronaviruset i Slovakien. Ett flertal smittspridningsreducerande åtgärder är i kraft i hela landet.

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt respektera gällande spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Särskilda inresebestämmelser

Slovakien klassificerar från den 16 november Sverige som ett högriskland ur epidemiologiskt perspektiv. Detta innebär att inreserestriktioner tillämpas enligt följande:

- Krav på att respektera karantän i minst åtta dagar. Efter åtta dagar kan man låta testa sig i Slovakien. Efter 14 dagar kan karantänen avslutas även utan test, om inga symptom på covid-19 föreligger.
- Registrering online hos slovakiska myndigheter krävs för alla inresande.
- Resenärer som anländer till Slovakien med flyg är dessutom skyldiga att fylla i transportministeriets formulär som vid behov möjliggör lättare smittspårning av passagerare.

Mer information om inresebestämmelser och undantag återfinns på slovakiska utrikesministeriets hemsida.

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor

UD har hävt avrådan från resor till Slovakien. Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som eventuellt påverkar din resa kan införas med kort varsel.

Mer information om UD:s avrådan finns här. Läs även UD:s generella råd till resenärer.

Transit genom Slovakien

Svenska medborgare tillåts transitera genom Slovakien. Krav på att ansöka om transittillstånd är borttaget. Vid transiteringar får inget uppehåll göras i Slovakien (förutom stopp på bensinstationer för att tanka bilen) och transitresor får inte ta längre tid än 8 timmar.

Lokala restriktioner

Bland annat följande restriktioner gäller i Slovakien:

  • Fr.o.m. den 8 februari 2021 tillämpas smittspridningsreducerande åtgärder inte likartat i hela landet utan anpassas efter det aktuella smittläget i de enskilda distrikten, enligt ett system som kallas ”COVID automat”. Det råder fortfarande utegångsförbud varje dag mellan kl. 05.00 på morgonen och kl. 01.00 på natten, men med en rad undantag. För vissa aktiviteter utanför det egna hemmet måste man kunna uppvisa ett negativt coronatestresultat.
  • Masktvång gäller inomhus förutom i egna hemmet samt utomhus i stadsmiljö. Masker behöver inte bäras i obebyggda områden om ett avstånd på minst 5 meter kan hållas till personer som inte bor i samma hushåll.
  • Restauranger och barer är stängda, men det är möjligt att hämta mat från restauranger.

Detaljer om smittspridningsreducerande åtgärder i Slovakien återfinns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset och på slovakiska folkhälsomyndighetens hemsida.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och respektera lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Slovakien och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad.

  • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
  • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
  • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Slovakien uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s mobilapp Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. Ambassaden vill även uppmärksamma personer som skrivit in eventuellt utresedatum på svensklistan att inte glömma skriva in sig på nytt om man fortsatt befinner sig i Slovakien efter tidigare uppgivet utresedatum. Personer som redan lämnat Slovakien och inte längre önskar vara med på svensklistan kan avanmäla sig här.
  • UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Sjukvård i Slovakien

EU medborgare har rätt till akut vård i Slovakien på samma villkor som slovaker. Du behöver visa upp det blåa EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Utresa ur Slovakien/transit genom Österrike

För svenskar som under rådande omständigheter önskar lämna Slovakien finns för närvarande flera möjligheter att resa till Sverige.

Flygbolaget AirExplore erbjuder reguljära direktflyg mellan Bratislava och Stockholm/Arlanda.

Man kan också ta flyg från Wiens flygplats. Busstrafik mellan Bratislava och Wiens flygplats har återupptagits.

Det är också möjligt att transitera genom Österrike. Resenärer får transitera genom Österrike förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Viktigt är att resenärer informerar sig om transitregler i alla länder som man passerar på väg till Sverige.

Aktuell reseinformation avseende Österrike finns här.

Senast uppdaterad 01 apr 2021, 15.27