• Svenska

Om utlandet Slovakien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

För närvarande är flera smittspridningsreducerande åtgärder och restriktioner i kraft i Slovakien. Mer information om de gällande restriktionerna samt om undantag från dem finns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset (på slovakiska).

Svenska resenärer uppmanas att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt respektera gällande spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgängligheten till offentliga platser och institutioner.

Europeiska smittskyddsmyndigheten uppdaterar löpande informationen om smittspridningen inom EU.

Särskilda inresebestämmelser

Vid inresa till Slovakien tillämpas följande restriktioner:

- Registrering online hos slovakiska myndigheter krävs för alla inresande till Slovakien, oavsett avreseland. Transitresenärer samt barn under 12 år undantas dock från registreringskravet.
- Fullvaccinerade personer kan resa in i Slovakien med hjälp av ett vaccinationsbevis. Detta gäller alla som har fått sin andra dos av ett tvådosvaccin minst 14 dagar (max 1 år) före inresa, alternativt sin enda dos av ett endosvaccin minst 21 dagar (max 1 år) före inresa. 
- Icke fullvaccinerade personer måste däremot respektera karantän i tio dagar som kan avslutas tidigast på den femte dagen om ett negativt PCR-testresultat föreligger. 
- Vid inresa till Slovakien från ett så kallat riskland måste karantän i 14 dagar respekteras. Karantänen får avslutas efter 14 dagar om man är symptomfri. Karantänen får avslutas före den 14:e dagen ifall två negativa PCR-testresultat föreligger. Sverige klassas inte som riskland. Lista över icke riskländer framgår här (på engelska, sid 8). 
- Resenärer som anländer till Slovakien med flyg är dessutom skyldiga att fylla i transportministeriets formulär som vid behov möjliggör lättare smittspårning av passagerare.

Notera att inresereglerna uppdateras löpande och kan ändras på kort varsel, beroende bl.a. på smittspridningen i samhället.

Mer information om inresebestämmelserna och olika undantag återfinns på slovakiska utrikesministeriets hemsida samt i den slovakiska folkhälsomyndighetens förordning om inresebestämmelser (på engelska). 

Transit genom Slovakien

Resenärer tillåts transitera genom Slovakien på väg till det land som de är medborgare i eller är bosatta i. Medborgare i Sverige och deras anhöriga tillåts transitera genom Slovakien även till ett annat EU-land där de inte är bosatta. För andra transiteringar krävs transittillstånd från slovakiska inrikesministeriet. Läs mer i den slovakiska folkhälsomyndighetens förordning om inresebestämmelser (på engelska).

Lokala restriktioner

Detaljer om smittspridningsreducerande åtgärder i Slovakien återfinns på det slovakiska regeringskansliets särskilda hemsida om coronaviruset och på slovakiska folkhälsomyndighetens hemsida.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och respektera lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i Slovakien och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst, vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida och informationsblad.

  • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
  • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
  • Situationen kan ändras snabbt och svenskar som bor i eller reser till Slovakien uppmanas att kontinuerligt följa UD:s reseinformation, lämpligen genom att ladda ner UD:s mobilapp Resklar samt anmäla sig till Svensklistan. UD och ambassaden kan därmed snabbt kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det området du befinner dig i. Ambassaden vill även uppmärksamma personer som skrivit in eventuellt utresedatum på svensklistan att inte glömma skriva in sig på nytt om man fortsatt befinner sig i Slovakien efter tidigare uppgivet utresedatum. Personer som redan lämnat Slovakien kan avanmäla sig från svensklistan.
  • UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Sjukvård i Slovakien

EU medborgare har rätt till akut vård i Slovakien på samma villkor som slovaker. Du behöver visa upp det blåa EU-kortet från Försäkringskassan. Har du inte med dig EU-kortet, kontakta Försäkringskassan för att få ett provisoriskt intyg.

Utresa ur Slovakien/transit genom Österrike

För svenskar som under rådande omständigheter önskar lämna Slovakien finns för närvarande flera möjligheter att resa till Sverige.

Flygbolaget AirExplore erbjuder reguljära direktflyg mellan Bratislava och Stockholm/Arlanda.

Man kan också ta flyg från Wiens flygplats. Busstrafik mellan Bratislava och Wiens flygplats har återupptagits.

Det är också möjligt att transitera genom Österrike. Resenärer får transitera genom Österrike förutsatt att inget uppehåll görs i Österrike och att utresan kan säkerställas. Viktigt är att resenärer informerar sig om transitregler i alla länder som man passerar på väg till Sverige.

UD:s generella råd till resenärer

Som resenär är det viktigt att hålla sig informerad om lokala bestämmelser samt att se över sitt reseskydd så att reseförsäkringen täcker oförutsedda händelser. Lokala bestämmelser som eventuellt påverkar din resa kan införas med kort varsel. Läs mer information om UD:s generella råd till resenärer.

Senast uppdaterad 10 jan 2022, 16.16