• Svenska

Om utlandet Singapore

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Singapore hanterar covid-19-pandemin genom restriktioner och gradvisa nedstängningar av samhället. Man arbetar i tre faser med att återgå till det ”normala” och att öppna upp samhället igen; "Safe Reopening" (phase 1), "Safe Transition" (phase 2) and slutligen "Safe Nation" (phase 3).

Landet befinners sig nu i "phase 2" och över 85 procent av befolkningen är fullt vaccinerad mot covid-19. Ministry of Health (Hälsoministeriet) i Singapore har en samlingssida för covid-19 med information om läget i Singapore, råd och instruktioner.

Ambassaden rekommenderar de som önskar resa till Singapore att noga undersöka villkoren och möjligheterna för inresa till Singapore.

Särskilda inresebestämmelser

Krav på vaccination

Alla som reser in i Singapore måste vara fullt vaccinerade, undantaget barn under 18 år samt personer som av medicinska skäl inte kunnat vaccinera sig.

OBS! Det är dock krav på att barn mellan 12 till 18 måste vaccinera sig mot covid-19 efter ankomsten till Singapore om de inte är det tidigare. Första vaccinationen ska tas inom en månad från ankomsten och de ska vara fullt vaccinerade inom två månader. Fullständig information finns på ICA:s webbsida.

Personer som vaccinerat sig utomlands ska ta ett serologiskt test på en "Public Health Preparedness Clinic, PHPC" för att bekräfta deras vaccinationsstatus inom 14 dagar efter avslutad självisolering. Ring kliniken för att kontrollera om de erbjuder serologiska tester.

Obligatorisk försäkring

Om man får tillstånd för att resa in i Singapore är det obligatoriskt att ha en reseförsäkring som täcker kostnaderna för vård om man drabbas av covid-19. Se mer information, Mandatory COVID-19 Travel Insurance.

Vaccinated Travel Lane (VTL)

Den 29 november 2021 upprättade Singapore en så kallad "Vaccinated Travel Lane, VTL" för resande från Sverige till Singapore. Det är endast ett urval flighter som är giltiga för VTL, det går alltså inte att boka vilket flyg som helst, och man måste ansöka om ett "Vaccinated Travel Pass, VTP".

Följande gäller för VTL-resenärer:

 • Man måste vara fullt vaccinerad minst två veckor innan ankomsten
 • Intyg på negativt PCR-test taget högst 48 timmar innan avresan
 • PCR-test vid ankomsten på flygplatsen
 • Covid-test dag 3 och dag 7 (antigen-test räcker för resenänärer från Sverige). Test ska tas på särskild klinik, en så kallad "Quick test centre", se förteckning här.

Observera att korttidsbesök/turism endast är möjligt via VTL-flyg. På reguljära flyg krävs inresetillstånd och korttidsbesök inte tillåtna. 

Läs mer om VTL på ICA's webbplats

Kortidsbesök - tjänsteresor och turistbesök

Singapore är stängt för majoriteten av korttidsbesök från de flesta länder, förutom länder med VTL överenskommelser. Inresa måste ske på VTL-flyg. Utöver det finns undantag för resenäre från länder som Singapore har andra särskilda överenskommelser med, så kallade ”Safe Travel Lanes”. Då krävs ansökan i förväg. 

Information om inresereglerna till Singapore finns på Immigration & Checkpoints (ICA) webbsida ”Travelling to Singapore”. Där finns information för resenärer vad gäller inresetillstånd, covid-19-test samt vad som gäller vid ankomst till Singapore, under vistelsen och avfärd.

Transit

Transit i Singapore tillåts enbart för flygningar från ett antal utvalda städer/länder med Singapore Airlines (SIA), Silkair och Scoot. Förteckning över vilka länder detta gäller finns på Singapore Airlines webbplats.
I vissa fall krävs inresevisering, se information på ICA:s webbplats ”Transiting through Singapore”. 

Information om andra möjliga resrutter och om inreserestriktioner till olika länder finns på branschorganisationen IATA:s webbplats.

Återvändande boende i Singapore

Alla återvändande boende, förutom singaporianer och personer med permanent uppehållstillstånd (Permanent Residents, PR), som inte reser på VTL, måste ansöka om inresetillstånd för att återvända till Singapore. Detta gäller både de med olika långtidsviseringar och arbetstillstånd (Employment pass).

På ICA:s webbsida ”Travelling to Singapore” finns detaljerad information om vad som gäller vid återresa till Singapore, beroende på vilken typ av uppehållstillstånd eller visering man har och vart man reser in ifrån.

Vid frågor om inresa till Singapore går det att kontakta ”Safe Travel Enquiries Helpline” på telefon +65 6812 5555 eller via  frågeformulär på ICA:s webbplats.

Vid dödsfall eller svår sjukdom hos närstående i Singapore kan man ansöka om särskilt inresetillstånd oavsett vilket land man reser ifrån. Mer information finns på ICA:s webbplats.

Karantän

Från och med den 7 oktober 2021 ingår i Sverige i kategori II vad gäller inreseregler och hälsoåtgärder vid ankomsten till Singapore. Det innebär att inresande från Sverige ska sitta i karantän under 7 dagar efter ankomsten till Singapore, antingen i bostaden eller på utvalda hotell/lägenhetshotell. 

För att bli kunna sitta i karantän i hemmet får man endast ha besökt länder (exklusive mellanlandningar) de senaste 14 dagarna innan ankomsten till Singapore som är i samma kategori som Sverige, eller annan godkänd kategori. För mer information se ICA:s och MOH:s webbplatser. 

VTL-resenärer behöver inte sitta i karantän, läs mer under Vaccinated Travel Lane (VTL).

Övriga inkommande resenärer sitter i karantän (SHN) i anvisad anläggning på egen bekostnad liksom tidigare. 

Covid-test

Samtliga inresande till Singapore, inklusive barn över 3 år, ska visa upp ett negativt PCR-covidtest taget högst 48 timmar innan avresan. I vissa fall godkänns ett antigentest, se mer information på ICA's webbplats
Ytterligare test krävs i slutet av karantänen. 

Förlängning av visering

Om man befinner sig i Singapore och behöver förlänga sin vistelse kan man ansöka om detta via onlineformulär på ICA:s webbplats.

Lokala restriktioner

Singapore har tillfälligt infört särskild lagstiftning för att minska smittspridningen med anledning av covid-19 och utökade smittskyddsåtgärder gäller. Bland annat gäller följande:

 • Munskydd ska användas utanför det egna hemmet. 
 • Social distansering på 1 meter.
 • Singapore bedriver aktiv smittspårning. Invånare måste ladda ner och använda verktyget TraceTogether eller införskaffa en så kallad "token" på närmaste Community center.
 • Grupper får bestå av max fem personer.
 • Hushåll får max ta emot fem besökare per dag.
 • Arbete hemifrån är normen
 • Restauranger är öppna för sällskap om max 5 personer. Alla i sällskapet över 12 år måste vara vaccinerade.

Se mer information om vad som gäller under Phase 2 på Singapores regerings webbsida.

Singapores fullständiga covid-lagstiftning hittar du här.

Vaccination

Utöver medborgare och permanent boende erbjuder singaporianska myndigheter vaccin mot covid-19 kostnadsfritt även till personer med långtidsviseringar i Singapore. Mer information om Singapores vaccinationsprogram finns på Ministry of Healths webbsida

Personer som vaccinerat sig utomlands får lokalt vaccinationsintyg genom att ta ett serologiskt test på en "Public Health Preparedness Clinic, PHPC" för att bekräfta deras vaccinationsstatus. Ring kliniken för att kontrollera om de erbjuder serologiska tester. Man kan sedan få intyget överförd till sin Trace Together token, läs mer om detta på Ministry of Healths webbsida.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. 

Se över din försäkring, res med marginaler och vara beredd på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.

Ladda gärna ner appen UD Resklar för lättåtkomlig reseinformation när du är ute och reser och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Ministry of Health (Hälsoministeriet) i Singapore har en samlingssida angående covid-19 som uppdateras kontinuerligt med information om läget i Singapore, råd och instruktioner.

Information och kontakter i Sverige

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet

Inresa till Sverige

Det råder ett generellt inreseförbud till Sverige från tredjeland för utländska medborgare som gäller till och med den 31 januari 2022. Läs mer på Regeringskansliets webbsida

Från den 30 november 2021 gäller nya inreseregler för resenärer från Singapore till Sverige.

 • Inreseförbud till Sverige gäller för resenärer från Singapore
 • Resenärer som har ett singaporianskt vaccinationsintyg är undantagna inreseförbudet och kan resa in i Sverige.
 • Icke-vaccinerade resenärer från Singapore måste omfattas av någon av de andra undantagen för att få resa in i Sverige.

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare eller EU-medborgare. Visumkraven förblir oförändrade.

För  frågor och information om vad som gäller vid inresa till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet hänvisas till polisens webbsida.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla resenärer som har vistats i ett land utanför Norden att ta ett PCR-test för covid-19 efter inresan i Sverige. Rekommendationen omfattar alla, även svenska medborgare. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Vaccinering mot Covid-19 i Sverige

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19:
https://www.regeringen.se/vaccin

Senast uppdaterad 04 dec 2021, 13.14