• Svenska

Om utlandet Singapore

Rösta i Singapore

Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.

Om du befinner dig utomlands när det är val kan du förtidsrösta. Du kan antingen förtidsrösta genom att posta en brevröst från utlandet eller rösta här på ambassaden i Singapore.

Kalender för valen 2022: Kalender för valåret 2022 - Valmyndigheten

Rösta från utlandet: Rösta på ambassad eller brevrösta från utlandet - Valmyndigheten

Om förtidsröstning: Förtidsrösta från utlandet vid årets val 

Röstlängden

Du som bor utomlands, glöm inte att anmäla dig till röstlängden (gäller de som bott mer än 10 år utomlands och som inte röstade i förra valet). Uppgifterna måste vara Skatteverket tillhanda senast den 12 augusti för att tas upp i tid i röstlängden. Blankett och mer information finns på Skatteverkets webbsida

Rösta på ambassaden

Vi ber att endast du som ska rösta kommer till ambassaden. Detta för att minska risken för smittspridning av Covid-19 och enligt instruktion från lokala myndigheter.

Ambassaden i Singapore har röstmottagning följande tider:

Måndag 22 augusti kl 14-19
Tisdag 23 augusti kl 9-12 och 14-17
Torsdag 25 augusti kl 9-12 och 14-17

Lördag 27 augusti kl 10-16

Måndag 29 augusti kl 14-19
Tisdag 30 augusti kl 9-12 och 14-17
Onsdag 31 augusti kl 14-19
Torsdag 1 september kl 9-12 och 14-17

Brevrösta

Om du befinner dig i Singapore och vill brevrösta vänligen besök ambassaden för att hämta material för brevröstning (måndag till fredag kl 9-12). Om du bor utomlands och är anmäld till röstlängden behöver du dock inte beställa material, det  skickas automatiskt till den adress i utlandet som du har anmält till Skatteverket.

Hur en brevröst ska göras i ordning för att vara korrekt framgår av ett instruktionsblad som ingår i brevröstningsmaterialet. Du skickar själv din brevröst till valmyndigheten. OBS! Tänk på att posta i god tid så att din röst hinner fram.

Frågor

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
tel: + 46 10 57 57 000 eller besök deras hemsida för mer information: Valmyndighetens webbplats


Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket Tel: + 46 8 564 851 60

Anmälan till röstlängden - Skatteverket

Election and the right to vote in english

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer