• Svenska

Om utlandet Singapore

Gifta sig utomlands - Singapore

Man kan inte gifta sig på ambassaden i Singapore.

Gifta sig lokalt

Det går att gifta sig lokalt på den singaporianska myndigheten Registry of Marriages (ROM). Mer information finns på deras webbsida www.rom.gov.sg

För att gifta sig via ROM behövs ett äktenskapscertifikat "Marriage Licence".

Bosatt utomlands

Om du är svensk medborgare och folkbokförd utomlands gör du din hindersprövning på ambassaden mot en avgift. 

Du fyller i blanketten "Äktenskapscertifikat - ansökan och försäkran (SKV 7881)". Du kan ladda ner den på Skatteverkets webbplats, annars finns den på ambassaden. 

Om båda parterna är svenska medborgare handläggs ärendena separat.

Om den ena parten är utländsk medborgare behöver han/hon identifiera sig. Dock görs hindersprövningen endast för den svenska medborgaren.

Förutom ifylld blankett ska följande tas med till ambassaden:

  • Pass (för båda)
  • Employment/ Dependent pass
  • Personbevis på engelska som visar att du är avregistrerad och utflyttad. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.
  • Om du har varit bosatt i Singapore en längre tid än någon/ett par månader behöver vi ett utdrag, "search for marrige record", från Registry of Marriges Singapore (ROM) där det framgår att du är ogift.
  • För den som varit gift tidigare krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom eller att dödsfallsintyg bifogas.

Bosatt i Sverige

Du som är folkbokförd i Sverige ska fylla i blanketten ”Hindersprövning, Ansökan och försäkran” (SKV 7780) Du kan ladda ner den på Skatteverkets webbplats eller hämta på ambassaden. 

Skatteverket utfärdar ett äktenskapscertifikat för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum. Be om att få certifikatet, ”Marriage Licence” utfärdat på engelska. Ofta efterfrågas också ett personbevis som är vidimerat av ambassaden. Begär därför ett personbevis på engelska ("Extract of the Population Register") från Skatteverket där civilstånd framgår. Ambassaden vidimerar äktenskapscertifikatet och personbeviset mot en avgift.

Om ingen av er har uppehållstillstånd i Singapore vänligen kontakta ROM direkt för vidare information och om specifika krav.

Registrering av vigsel i Sverige

Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.

Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.