• Svenska

Om utlandet Seychellerna

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Myndigheterna i Seychellerna har vidtagit åtgärder för att försöka begränsa spridningen av Covid-19. Den senaste informationen om dessa åtgärder finns här: http://www.health.gov.sc/ 

Råd och information för turister som planerar att resa till Seychellerna finns här: http://tourism.gov.sc/

Särskilda in- och utresebestämmelser

Resenärer till Seychellerna måste ansöka om ett obligatoriskt hälsoinresetillstånd. Du behöver tillgång till ditt pass, flyg- och hotellbokningar, vaccinationsbevis eller PCR-test resultat och ett kreditkort för betalning. Länk: https://Seychelles.govtas.com

Notera att det finns regler för när PCR-test ska vara genomfört för att vara giltigt vid inresa. 

Inresetillståndet måste du sedan ta med på resan, antingen i pappersform eller nedladdad som PDF på mobil/padda. 

Inreseregler till Seychellerna och i regionen kan fortsatt ändras med kort varsel. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas att noga följa händelseutvecklingen genom media och ambassadens reseinformation samt följa lokala myndigheters anvisningar. Ytterligare spridningsreducerande åtgärder kan vidtas med kort varsel.

Det vilar ett stort ansvar på den enskilda resenären.Man behöver se till att ha ett fullgott försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker för den resa man planerar. Andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka ens möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader.

Ta gärna del av UDs frågor och svar om att resa under coronapandemin

Svenskar som befinner sig i Seychellerna uppmanas att ladda ner appen UD Resklar samt aktivera pushnotiser för appen och att anmäla sig till Svensklistan.

Allmän information om coronavirus

Folkhälsomyndigheten (FHM) är ansvarig myndighet i Sverige för frågor som rör smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst eller vill läsa mer om det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet se nedan länkar från FHM och WHO:

Aktuella utbrott - Coronavirus 
Frågor och svar om nytt coronavirus
WHO:s hemsida

Alla frågor om inresor till Sverige besvaras av svensk polis.

Senast uppdaterad 13 sep 2022, 10.11