• Svenska

Om utlandet Schweiz

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19
Smittspridning av covid-19 i hela landet.

Bestämmelserna kan ändras med kort varsel och resenärer uppmanas att hålla sig informerade om den lokala situationen på resmålet.

I Schweiz kan man vända sig till Federal Office of Public Healthom man har frågor om viruset och aktuell situation i Schweiz.

Särskilda inresebestämmelser
Schweiz har infört ett krav på tio dagars karantän för resande från Sverige från och med den 28 december 2020. Det finns ett antal undantag från regeln, för mer information se schweiziska hälsoministeriets webbplats.

Schweiz har inte stängt gränserna för resenärer från Schengen-länderna (inklusive Sverige) och vissa andra länder. På State Secretariat for Migration hemsida finns detaljerad information gällande bl.a. inresa, transit till Schweiz från och utanför Schengen-länderna/EU.

 • Man får fritt resa i landet.
 • Inträde från EU-medlemsstater + Schengenassocierade länder är tillåtet utan restriktioner, såvida inte ett land eller en region definieras som Covid riskområde. Det federala folkhälsoverket har en förteckning över berörda länder, som uppdateras regelbundet.

  Alla resenärer som reser in i Schweiz från länder eller regioner som definieras som Covid riskområden måste sättas i karantän i 10 dagar.

  Om ett land finns med på listan omfattar detta alla dess områden, öar och utomeuropeiska territorier – även om de inte förtecknas separat. Schweiz grannländer är undantagna från denna förordning. När det gäller dessa länder är det inte hela landet som listas, utan snarare regioner. Mer information om detta finns på sidan Vanliga frågor (FAQ).

  Ett negativt testresultat undantar dig inte från det obligatoriska karantänkravet eller förkortar karantänperioden.

  Resenärer som måste gå i karantän informeras under flygningen, ombord på bussar och vid gränsövergångar. De måste registrera sig hos de kantonala myndigheterna inom två dagar efter ankomsten och följa deras instruktioner.

  Flygbolag och resebolag uppmanas att inte transportera sjuka passagerare. Kravet på obligatorisk karantän gäller inte för transitpassagerare som har tillbringat mindre än 24 timmar i ett land eller ett område med ökad infektionsrisk.

Lokala restriktioner
schweiziska hälsomyndighetens hemsida kan man informera sig om coronasituationen och gällande restrikioner i Schweiz.

De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter. I flera kantoner är vården hårt belastad.

 • Personer över 12 år måste bära mask i kollektivtrafiken, inklusive järnvägsstationer, plattformar, flygplatser och andra allmänt tillgängliga kollektivtrafikområden. Masker är också obligatoriska i alla allmänt tillgängliga inomhusutrymmen som butiker, kaféer, restauranger, museer och offentligt tillgängliga områden i administrativa byggnader.

  Ansiktsmasker måste bäras på arbetsplatser och gymnasieskolor.

  Personer som av medicinska skäl inte kan bära mask är undantagna från kravet.

 • Hygienregler finns på plats. Passagerare över 12 år måste bära masker på schweiziska kollektivtrafiken.
 •  Sammankomster bör undvikas där så är möjligt. Privata sammankomster är begränsade till 5 personer. Offentliga sammankomster är begränsade till 5 personer. Anordnade utomhusevenemang som demonstrationer är tillåtna förutsatt att försiktighetsåtgärder vidtas
 • Förbud mot evenemang och sammankomster. Högst 5 personer i kretsen av vänner och familj.
 • Fysisk avstånd på minst 1,5 meter krävs (om detta inte är möjligt: Stark rekommendation att bära en ansiktsmask).

 • Schweiziska linbaneförare kräver att ansiktsmasker ska bäras på alla skidanläggningar, inklusive stolliftar och dragliftar. Ansiktsmasker måste också bäras i slutna väntrum och vid kö utanför.

 Råd till svenska resenärer

 • Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar.
 • För frågor om inresa till Schweiz, kontakta Schweiz ambassad i Stockholm.
 • Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, Se även Folkhälsomyndighetens råd vid resa.
 • Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.
 • Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.
 • Ambassaden har inte möjlighet att svara på frågor som rör specifika resmål i Schweiz.
Senast uppdaterad 26 apr 2021, 11.20