• Svenska

Om utlandet Schweiz

Information om tidsbokningen

Cirka 15 tider för nästkommande vecka publiceras veckovis på måndagar kl. 9. Tiderna är avsedda för ansökan om pass och ID-kort. Dessa tider bokas väldigt snabbt.

Det förestår större renoveringsarbeten av fastigheten vilka delvis även utförs inne på ambassaden. Därför kan vi bara publicera tider med kort framförhållning, då vi inte vet i vilken utsträckning passverksamheten kan bedrivas parallellt med renoveringen. Det innebär bland annat att från den 19 april kommer ambassadens gästtoalett att tills vidare vara avstängd och från den 3 maj kommer även hissen till ambassaden att tills vidare vara avstängd.

Ambassaden följer riktlinjerna om fysisk distansering och begränsar antalet besökare som vistas samtidigt i vårt väntrum. Det innebär att vi måste avsätta mer tid mellan besöken. Därför uppmanas alla att komma punktligt till sitt bokade möte samt se till att ha med alla dokument och att alla formulär är komplett ifyllda när besökstiden infaller.

Enbart den personen som har ett ärende på ambassaden får komma in i väntrummet. Undantagna är minderåriga samt personer som behöver assistans. Besökare måste även bära munskydd under besöket (gäller ej barn).

Passtid bokas via vår hemsida under online tidsbokning (Migrationsverkets bokningssystem). Endast lediga tider är synliga. Alla tider som avbokas visas omgående som lediga i bokningssystemet. Avbokningar görs med bokningskoden som du fick per mejlvid bokningstillfället.

Vi vill be om er förståelse för att det här en situation utöver det vanliga. Vi tar emot så många ansökningar vi kan. Det är vanligt att svenskar förnyar sina pass när de är på besök i Sverige, men på grund av covid-19 har många avstått från att resa. Det har medfört en stor ökning av antalet passansökningar på ambassaden.

Ska du resa till Sverige kan du ansöka om nytt pass/id-kort hos Polisen. Du har sedan möjlighet att hämta ut passet/id-kortet hos ambassaden i Bern eller på något av våra konsulat.

Läs mer här om vad du behöver ta med vid ansökningstillfället:
Information om Pass/ID-kort för vuxna
Information om Pass/ID-kort för barn


Online tidsbokning för pass och ID-kort


Är du mellan 18 och 22 år och aldrig har varit bosatt i Sverige, eller om du har frågor om medborgarskap, läs mer här: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/hjälp-till-svenskar-utomlands/svenskt-och-dubbelt-medborgarskap/om-svenskt-medborgarskap/?r=12614

Vid ansökan kontakta närmaste konsulat eller ambassadens passavdelning på följande e-mejladress: ambassaden.bern-pass@.gov.se

 

Senast uppdaterad 17 mar 2021, 14.02