• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Anmälan av nyfött barn i utlandet

 

Ambassaden tar emot ansökningar om samordningsnummer under vanlig besökstid. Alla dokument ska lämnas in med kopior, samtidigt som originalen visas upp.
 
Följande krävs:

  • Grundregeln är att barnet samt båda vårdnadshavare ska komma till ambassaden.
  • Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats. Blankett SKV 7750
  • Vårdnadshavarna ska kunna identifiera sig med passhandling eller annan giltig fotolegitimation.
  • Barnets födelsecertifikat (där föräldrarnas namn framgår).
  • Föräldrarnas vigselbevis.
  • Skatteverket kräver dessutom ett intyg från sjukhuset där det framgår vem som fött barnet.

N.B. Intygen ska vara översatta till engelska av en auktoriserad översättningsfirma samt legaliserade i korrekt ordning av Saudiarabiens, Omans eller Jemens utrikesministerium.

Registrera nyfödd utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer