• Svenska

Om utlandet Saudiarabien

Gifta sig utomlands i Saudiarabien

Den svenska ambassaden i Riyadh förrättar inte vigsel.

Vigsel kan förrättas vid ett begränsat antal svenska utlandsmyndigheter, se: VIGSEL

Om du vill gifta dig på en svensk ambassad eller konsulat, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.
  • Anmäla efternamn på Skatteverkets blankett SKV 7502. Du kan antingen göra det inför vigseln eller senare. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in en ansökan.
  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln.
  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

För vigsel vid svenska kyrkan i utlandet se: Svenska Kyrkan i utlandet.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer