Meny
  • Svenska

Ryssland

Fakta och statistik om svensk-rysk handel och investeringar

I dag är cirka 400 svenska företag verksamma på den ryska marknaden.

Mer handelsstatistik finns att hämta på Kommerskollegiums och SCB:s hemsidor:

http://statistikblad.kommers.se/
http://www.scb.se/sv_/