• Svenska

Om utlandet Ryssland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Aktuell information om smittspridningen i Ryssland finns på WHO:s sajt: 

Russian Federation: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Särskilda inresebestämmelser

Obs! Regler för resor och vistelse i Ryssland kan förändras med kort varsel. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare att själva söka aktuell information via ryska myndigheter och resebolag om resvägar och regler som gäller under vistelsen i Ryssland.

Det föreligger ett generellt inreseförbud för utländska medborgare, med undantag för vissa personkategorier. Inreseförbudet gäller tills vidare.

Undantag gäller bland annat för diplomater, godstransporter, privatpersoner som reser till Ryssland med anledning av nära släktings död, vård av nära anhörig eller som själva är i behov av rysk sjukvård, samt några andra kategorier. Även innehavare av arbetstillstånd som högkvalificerade specialister kan enligt ett regeringsbeslut (på ryska) ges tillstånd för inresa. 

Sedan den 26 december ska den som reser till Ryssland från Storbritannien hålla sig isolerad i 14 dagar efter ankomst. Det framgår av ett beslut

Enligt ett ryskt beslut ska utländska resenärer, inklusive transitpassagerare, vid ombordstigning på flyg till Ryssland och vid gränspassage kunna uppvisa ett medicinskt dokument (på ryska eller på engelska) som bekräftar negativt resultat av undersökning med PCR-metoden för Covid-19 som ska ha genomförts högst 72 timmar före inresa. För att säkerställa sanitär karantänkontroll ska även en särskild blankett fyllas i och uppvisas vid gränskontrollen.

Ryska medborgare, som anländer till Ryssland från utlandet, måste sitta isolerade i bostaden tills de fått negativt resultat av ett PCR-test. Läs beslutet (på ryska).

Utresebestämmelser: 

Utländska medborgare kan fritt lämna Ryssland. Även ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) får resa ut ur Ryssland vid ett tillfälle enligt ett regeringsbeslut (på ryska). Ryska medborgare har rätt att resa ut ur Ryssland utan begränsningar för vård av nära anhörig. 

Utländska medborgare kan även lämna Ryssland landvägen via Finland. Även ryska medborgare med dubbelt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i annat land (eller annat dokument som visar att personen har rätt att vistas permanent i landet) har rätt att vid ett tillfälle resa ut ur Ryssland för hemresa enligt ett regeringsbeslut (på ryska). 

Den 27 januari 2021 skärpte Finland sina inreserestriktioner. Läs mer här

Lokala restriktioner

Sedan 28 oktober är munskydd obligatoriskt i hela landet på allmänna platser där "under särskilda omständigheter över 50 personer kan vistas samtidigt". Krav på munskydd gäller också i kollektrafiken, taxi, på parkeringsplatser och inuti hissar. Detta enligt ett beslut av myndigheten Rospotrebnadzor. Sedan tidigare är det obligatoriskt att bära munskydd och handskar i kollektivtrafiken och i butiker i Moskva. 

Olika ryska regioner har infört olika restriktioner. Ambassaden uppmanar därför svenska medborgare att söka information från ryska myndigheter om regler som gäller för de regioner man avser besöka.

Moskva: 

Från och med 22 januari 2021 lättade Moskva ytterligare på restriktionerna. Bland annat öppnades muséer, bibliotek och andra kulturinstitutioner. Högsta tillåtna publikantal på teatrar och biografer utökades från 25 till 50 procent. Förbudet för nattklubbar och pubar att hålla öppet nattetid har hävts. 

Kravet på hemmaisolering för personer över 65 år och kroniskt sjuka har hävts. Detta är dock fortfarande en rekommendation.

Mer information på engelska finns på Moskva stads hemsida.

Sankt Petersburg: 

Restriktionerna varierar mellan olika ryska regioner och ändras
regelbundet. Därför rekommenderas svenska medborgare att noga
höra sig för om vilka regler som gäller i den region de befinner sig i.
I S:t Petersburgs affärer, kollektivtrafik, kommunala inrättningar eller
liknande, ska munskydd användas.

I stort sett har hela samhället, med några få undantag (teatrar,
biografer) har återgått till det normala. Vissa museer har öppnats
med olika restriktioner.

Den 16 mars 2020 ställdes flyg in till samtliga EU-destinationer från
S:t Petersburgs flygplats. Ett visst antal rutter har nu återupptagits,
för uppdaterad information se flygbolagens egna hemsidor.
Tåg till och från Finland ställdes in den 13 april.

Svenska resenärer som behöver återvända hem hänvisas till
informationen ovan (se Hemresa via Finland). Se även Finlands
berörda myndigheters hemsidor.

Om du har frågor gällande visering för inresa till Ryssland, vänligen
kontakta Rysslands ambassad i Stockholm. Har du frågor gällande
visering för inresa till Sverige kontaktar du Sveriges ambassad i
Moskva.

Råd till svenska resenärer

För att undvika smitta är det viktigt att iaktta god hygien. Den som har symptom som kan tyda på luftvägsinfektion (hosta, feber, andnöd, svaghet) bör vända sig till läkare för vidare utredning.

Ambassaden rekommenderar svenskar på plats i Ryssland att följa ryska myndigheters rekommendationer. Den som har frågor om det nya coronaviruset kan kontakta Rospotrebnadzors rådgivningscenter på telefon 8-800-555-49-43 (engelska eller ryska).

Flera regioner/städer i Ryssland har infört inreserestriktioner. Var god kontakta ryska myndigheter för att höra vad som gäller för den region/stad du planerar att resa till.

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar och aktivera pushnotiser.

Internationell flygtrafik är fortfarande begränsad. Ambassaden rekommenderar svenska medborgare att hålla sig uppdaterade via flygbolagens hemsidor. 

Ambassaden uppmanar även svenskar i Ryssland att noggrant följa situationen kring gränsövergångar och flygtider då information om dessa snabbt kan ändras.

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19 finns på: 

https://www.regeringen.se/vaccin

Senast uppdaterad 08 apr 2021, 14.23