Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Förnyelse av pass för vuxna i Ryssland

Om du vill ansöka om ett pass måste du först boka en tid att komma till ambassaden. Skriv till ambassaden.moskva@gov.se och berätta om ditt ärende. Ambassaden kommer att svara och då kan ni komma överens om en tid som passar alla.

För en person som har fyllt 18 år och tidigare haft svenskt pass erfordras följande:

  • Tidigare pass ska medtas (Vi behåller inte passet under handläggningstiden)
  • Om du är utflyttad från Sverige behöver du visa upp kopia av uppehållstillståndet i bosättningslandet.
  • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in.
  • Om du inte kan uppvisa tidigare pass måste du uppvisa giltig fotolegitimation för att styrka din identitet.
  • Om du aldrig har varit folkbokförd i Sverige ska födelsebevis som utvisar dina föräldrars namn medtas.
  • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas (det utländska passet räcker).
  • Avgiften för passet är SEK 1400, som skall erläggas kontant i lokal valuta i rubler (enligt ambassadens växelkurs) vid ansökningstillfället. Kontokort kan tyvärr inte accepteras.

Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

OBS! Passet utfärdas med den information som finns i folkbokföringen. Vi råder dig att därför kontrollera att dina personuppgifter stämmer, speciellt namn och födelseort, innan du kommer till ambassaden. Fel måste rättas till innan ansökan görs. Du kan kontakta folkbokföringen på telefon +46 8 564 851 60 (från utlandet) eller 0771-567 567 (inom Sverige), alternativt www.skatteverket.se

Förnyelse av pass

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer