Meny
  • Svenska

Om utlandet Ryssland

Gifta sig utomlands i Ryssland

Ambassaden i Moskva har inte vigselrätt.

Svensk medborgare kan ingå äktenskap i Ryssland inför rysk myndighet.

Kontrollera vid det ZAGS-kontor (byrån för registrering av civilstånd) där vigseln planeras äga rum exakt vilka handlingar den svenska parten skall medföra och om de behöver förses med Apostille. Vanligtvis skall en handling som bekräftar att du inte är gift uppvisas tillsammans med en kopia av passet. Hos ditt skattekontor kan du beställa intyget Äktenskapscertifikat, som styrker att du enligt svensk lag har rätt att ingå äktenskap i utlandet. Intyget skall i Sverige förses med en s k Apostille, som utfärdas av notarius publicus. Emellanåt kräver ZAGS-kontoret även att svenska ambassaden i Moskva utfärdar ett intyg som styrker att den svenska parten inte är gift. Handlingarna måste därefter översättas till ryska. Vidare skall den svenska parten ha registrerat sig i enlighet med rysk lagstiftning hos lokala myndigheter efter inresa i landet.

Efter vigseln skall denna även registreras hos svenska myndigheter. Vigselbeviset förses med rysk Apostille och översätts till svenska/engelska innan det sänds till skattekontoret.

För att en handling ska kunna förses med Apostille, dvs bli juridiskt gångbar i det andra landet, måste översättningen göras av en i Ryssland godkänd översättare eller en i Sverige auktoriserad översättare (se t.ex. Kammarkollegiet).

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer